HA tegen verlenging termijn voor tijdelijke verhuur

06.02.2012

Huurdersvereniging tegen verlenging termijn voor tijdelijke verhuur

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) maakt bezwaar tegen het voornemen van minister Spies om de maximale termijn voor tijdelijke verhuur te verlengen van vijf naar zeven jaar. Volgens de HA holt de minister zo het grondrecht op een zekere eigen woning uit. De minister wil de termijn verlengen omdat veel renovatie- en sloop/nieuwbouwtrajecten vanwege de crisis worden gefaseerd en uitgesteld.

De HA betoogt dat tijdelijke verhuur bedoeld is om woningen waarvoor concrete plannen zijn tot sloop of renovatie tot die tijd niet leeg te hoeven laten staan: De HA vreest dat "het oprekken van de termijn het voor verhuurders veel te makkelijk maakt om ook met vage plannen zonder financiering over te gaan tot tijdelijke verhuur."
Huurders hebben bij tijdelijke verhuur veel minder rechten. De huur kan elk moment worden beeindigd met een opzegtermijn van drie maanden. “Zeven jaar ergens wonen zonder enige zekerheid is te lang. Dit gaat ons echt veel te ver, en wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan om deze maatregel slechts selectief toe te passen“, aldus voorzitter Frans Ligtvoet.
De HA ziet wel dat er een aantal sloop- en renovatiecomplexen zijn die als gevolg van de crisis stilliggen en waar een verlengde Tijdelijke Verhuur bij uitzondering een oplossing tegen verregaande leegstand is. Echter de zevenjaars termijn voor alle vergunningen toe te staan is een verdere uitholling van het huurrecht.

Versoepeling huurrecht

Minister Spies heeft nog meer versoepelingen aangekondigd. Huiseigenaren die een nieuwe woning hebben gekocht kunnen dan makkelijker hun nog te koop staande oude woning tijdelijk verhuren. Deze woningen vallen niet langer onder het Woningwaarderingsstelsel waardoor gemeenten niet langer de maximale huurprijs vaststellen. Bovendien wordt het gemeenten verboden bij het verlenen van de verhuurvergunning extra voorwaarden te stellen.

Deze voorstellen stuiten bij de HA ook op bezwaren, maar de verlenging van de termijn voor tijdelijke verhuur vindt de HA het meest kwalijke besluit. De HA heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar bezwaren kenbaar gemaakt.

 

Bron
NUL20

Trefwoorden