'Halveer aantal sociale huurwoningen'

24.01.13
'Halveer aantal sociale huurwoningen'
update 26 januari

Het aantal sociale huurwoningen in de stad kan beter gehalveerd, zo vindt VVD-wethouder Eric Wiebes. In een lezing over zijn ideale Amsterdam donderdagavond in De Balie benadrukte hij de noodzaak meer huisvesting te bieden aan talenten van buiten.

Wiebes schetste in zijn lezing het wereldwijde gevecht om de komst van slimme, innovatieve, ondernemende mensen. De 'keien'. Deze talenten kunnen zorgen voor extra economische groei. Volgens hem kan Amsterdam de concurrentie met steden als Londen, Parijs en Singapore aan, maar moet er wel iets gebeuren aan de grote sociale woningvoorraad. "Bijna twee derde van onze stad is verboden toegang voor mensen die groei en dynamiek naar onze stad willen brengen. Het percentage voor hen beschikbare huurwoningen is zes procent, vermoedelijk het laagste ter wereld."

De sociale woningvoorraad kan door verkoop van woningen aan bestaande huurders terug gebracht naar dertig procent. Met de winst kunnen vervolgens huurwoningen in het midden- en hogere segment worden gebouwd. Dan komt volgens hem de stad meer in balans. En ontstaan er meer mogelijkheden de 'keien' en middengroepen vast te houden. "Nu verlaten succesvolle mensen de stad, terwijl degenen van wie de sociale stijging niet slaagt, achterblijven. Amsterdam heeft het hoogste percentage inwoners met een langdurig laag inkomen van Nederland," aldus Wiebes.

De PvdA verwijt de VVD-wethouder een naïeve visie. "Het is waar dat het moeilijk is om buiten de sociale huursector aan een betaalbaar huis te komen. Daar moeten we wat aan doen, maar met marktwerking los je dat totaal niet op," vindt wethouder Ossel van Wonen. Ossel voorziet dat huren alleen maar zullen oplopen.

Ook GroenLinks heeft kritisch gereageerd. “De VVD wil een stad voor succesvolle, rijke mensen. GroenLinks wil een stad voor iedereen, waar arm, rijk en middeninkomen naast en met elkaar leven,” aldus raadslid Femke Roosma op haar blog.

Burgemeester van der Laan reageerde eveneens kritisch op de uitspraken van Wiebes. Hij benadrukte dat verkoop van de halve sociale woningvoorraad geen standpunt van het college is. “Het college heeft een heel ander idee over de sociale huurvoorrraad. De VVD mag natuurlijk ter gelegenheid van de verkiezingen een nieuw beleid voorstellen en proberen daar zoveel mogelijk kiezers achter zich te krijgen, maar als ik goed geïnformeerd ben zijn die verkiezingen niet de komende weken of maanden maar pas over ruim een jaar.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.