Historisch lage verkoopcijfers nieuwbouw

21.05.12

Historisch lage verkoopcijfers nieuwbouw

De vraag naar nieuwbouwwoningen zakte in 2011 verder terug in Amsterdam. Ook het aanbod nam af. In totaal werden 1194 extra nieuwbouwwoningen in de verkoop of verhuur gebracht, tegenover 1902 in 2010. De verkoop daalde met 31 procent. "De verkoop is daarmee na een licht herstel in 2010 weer teruggevallen en blijft historisch laag." Aldus concludeert het W-team van het OGA in zijn Aanbod- en Afzetanalyse 2011.

In 2011 zijn er in Amsterdam 942 nieuwbouwwoningen verkocht van de 1937 die werden aangeboden. De verkoop daalde met 423 woningen. Dat is een daling van 31 procent. Het afzetpercentage bleef evenals in 2010 steken op 59 procent. Boven een bepaald prijsniveau - die sterk varieert per deelgebied - daalt het afzetpercentage snel.

Aanbod van nieuwbouwwoningen in de martksector

De grootste terugval zit in 2011 bij appartementen buiten de ring in de prijsklasse van 200 tot 250 duizend euro en eensgezinswoningen buiten de ring in de prijsklasse 250 tot 300 duizend euro. Uit de grote terugval van deze categorieën woningen blijkt volgens het OGA dat het omzetten van duur naar wat lagere segmenten geen oplossing is: "hier zit duidelijk een grens aan het marktopnemend vermogen." Tegelijkertijd lopen in sommige kansrijke gebieden dure nieuwbouwwoningen nog goed, aldus het OGA.

Net als voorgaande jaren was er veel nieuwbouwaanbod in stadsdeel Nieuw-West. Daarbij ging het vooral om woningen die al in 2010 te koop (of te huur) stonden. In Oost, Noord en - in mindere mate - West kwam veel nieuw aanbod op de markt.

Nieuwbouwaanbod 2011 per stadsdeel

Over een langere periode worden er in Amsterdam jaarlijks 2100 nieuwbouwwoningen afgezet. In 2011 werden er slecht 1419 afgezet, waarvan 477 huurwoningen in de marktsector. 

Prijzen

De mediane vraagprijs van een nieuwbouwappartement binnen de ring ia bijna vier ton en buiten de ring bijna 250.000 euro. De hoge prijs wordt gedeeltelijk verklaard door de parkeervoorzieningen, waarover 75 procent van de nieuwbouwwoningen beschikt. Het beste afzetpercentage werd gerealiseerd in de prijsklasse onde de twee ton, maar dat aanbod was erg beperkt.

Het volledige rapport vindt u HIER

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS