Hoop, Liefde & Fortuin

18.08.08

Achteraf had het project wellicht 'Bloed, zweet en tranen' kunnen heten, maar het ambitieuze nieuwbouwproject Hoop, Liefde en Fortuin - genoemd naar de molens die er ooit stonden - in het Oostelijk Havengebied is nu toch nagenoeg af. De officiële opening vond 24 april plaats. Het door Rudy Uytenhaak ontworpen complex bevat 369 appartementen en stadswoningen (zowel koop- als huur), een welzijnscentrum, kinderdagverblijf, kantoorruimte en een ondergrondse parkeergarage. Opdrachtgevers waren Het Woningbedrijf Amsterdam en Het Bouwfonds

Het bouwtraject is bij vlagen een worsteling geweest, memoreerde Ab Vos, directeur van de Stedelijke Woningdienst bij de opening van het markante gebouw. In 1999 raakte het project in een financiële impasse, maar architect en opdrachtgever Woningbedrijf Amsterdam rolden volgens ingewijden ook om andere redenen bijna vechtend over straat. Maar het is, gelet op het resultaat, toch nog goed gekomen. Uytenhaak ontwierp een monumentaal gebouw met aan de noordzijde, een lang trapsgewijs oplopend scherm van gevelelementen, waarachter de woningen, appartementen en bejaardenflats min of meer schuil gaan. "Ik wilde de aanwezigheid van de woningen dimmen om het park wat ervoor komt een grootstedelijke allure te geven", verklaart de architect.
Het project ontving in 1999 de Zuiderkerkprijs. De jury roemde de goed uitgewerkte relatie tussen het gebouw en de omgeving. Die omgeving bestaat vooral uit veel infrastructuur zoals de ingang van Piet Hein-tunnel, de nog aan te leggen IJ-tram en de vele treinrails van de NS. De jury prees de complexiteit van de bouwopgave, die voorzag in een enorme variatie aan woningtypes.
"Maar", stelde Ab Vos geheel in lijn met de nieuwe zakelijkheid die over de gemeentelijke stedenbouwers is neergedaald: "Het idee van hoe ingewikkelder hoe beter, dat is niet meer van deze tijd.(…) Ik denk dat het allemaal wat teveel is doorgeschoten." De ambities moeten kortom in het licht van de bouwstagnatie maar wat getemperd om de aantallen te halen. Vos verwees naar het nieuwe programakkoord waarin vierduizend woningen per jaar worden beloofd. "Laten we vooral zorgen dat we dat realiseren."
Uytenhaak bestrijdt dat Hoop, Liefde en Fortuin nodeloos complex is. Als je zulke grote series bouwt wordt stedenbouw volgens hem altijd ingewikkeld, tenminste als je in een ontwerp van grootstedelijke allure een heel programma wilt verwezenlijken. Hij wijst op de diversiteit aan woningen, de combinatie van veel parkeervoorzieningen met een voetgangersvriendelijk gebied en de eis om veel grote woningen op een klein gebied te verwezenlijken. [FvdM]

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.