Huiseigenaren krijgen hulp bij verduurzamen woning

02.12.15
Huiseigenaren krijgen hulp bij verduurzamen woning

Amsterdamse verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen vanaf 2016 ondersteuning krijgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het ontwikkelen van een zonproject. De ondersteuning die de gemeente biedt bestaat uit advies op maat en ondersteuning in het traject om alle leden van de VvE warm te krijgen voor duurzame maatregelen.

Een advies kan een simpele energiescan zijn waaruit blijkt welke maatregelen een VvE kan nemen of een meer specialistisch advies, bijvoorbeeld over zonnesystemen. VvE’s die overgaan tot het nemen van maatregelen, kunnen gebruik maken van bestaande financiële regelingen zoals de Amsterdamse energielening en het duurzaamheidsfonds van de gemeente. Een groot deel van de particuliere woningeigenaren in Amsterdam is lid van een VvE: circa 94.000 woningen. Samen in de VvE beslissen over duurzame maatregelen blijkt vaak lastig. Amsterdam wil jaarlijks 150 VvE’s ondersteunen. De gemeente streeft ernaar dat ruim de helft hiervan ook daadwerkelijk maatregelen treft en dat jaarlijks 6 procent minder energie wordt verbruikt. Het college trekt hier € 360.000 voor uit. Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: ‘Veel woningeigenaren willen graag hun huis verduurzamen, en er is flinke duurzaamheidswinst te behalen voor de stad als dat gebeurt. Door eigenaren van de juiste informatie te voorzien en te helpen de neuzen in VvE’s de juiste kant op te krijgen, kan de komende jaren een grote hoeveelheid woningen onder handen worden genomen.’ Op 20 januari 2016 besluit de gemeenteraad over dit voorstel. 

Wethouder Choho spreekt bij de komende PakhuisNUL20 op maandag 7 december. De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. De ambitie is in 2020 in de stad 20 procent meer duurzame energie en 20 procent minder energie te gebruiken.

Het programma van PakhuisNUL20 vindt u HIER (er zijn nog plaatsen)

De ondersteuning die de gemeente biedt bestaat uit advies op maat en ondersteuning in het traject om alle leden van de VvE warm te krijgen voor duurzame maatregelen.

Een advies kan een simpele energiescan zijn waaruit blijkt welke maatregelen een VvE kan nemen of een meer specialistisch advies, bijvoorbeeld over zonnesystemen." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS