Huiseigenaren krijgen subsidie om aardgas af te sluiten

14.08.17
Huiseigenaren krijgen subsidie om aardgas af te sluiten

Amsterdamse huiseigenaren kunnen tot 5000 euro subsidie krijgen om hun woning van het aardgas af te koppelen. In totaal stelt het college 5 miljoen subsidie beschikbaar. Deze stimuleringsmaatregel moet eraan bijdragen om van Amsterdam in 2050 een aardgasloze stad te maken. Om deze ambitie van het huidige college te verwezenlijken moeten nog ruim 350.000 woningen overgaan van aardgas naar duurzame verwarming en elektrisch koken. Nieuwbouwwijken als IJburg, Zeeburgereiland en de Houthaven hebben al geen gasaansluiting meer.

Alle Amsterdamse woningeigenaren die de aardgasaansluiting verwijderen, kunnen vanaf 1 september 2017 subsidie aanvragen. Verhuurders kunnen dit ook doen voor meerdere woningen, zolang ze voldoen aan de Europese regels rondom staatssteun. Ook een vereniging van eigenaren kan subsidie aanvragen.
In de meeste Amsterdamse wijken ligt geen warmtenet. Voor huiseigenaren in die wijken is het vooralsnog een tour de force om van het aardgas af te komen. Warmtepompen zijn in opkomst maar die vergen veelal collectieve investeringen en flinke bouwtechnische ingrepen. Voor een individuele appartement-eigenaar lijkt een 'all electric' oplossing in combinatie met optimale isolatie de meest kansrijke route.

Alle technieken komen in aanmerking voor de subsidie ‘Aardgasloos: verwarmen en koken zonder aardgas’. De subsidie bedraagt tot maximaal 5.000 euro, maar wanneer ook het jaarlijks stroomverbruik duurzaam wordt opgewekt kan onder de noemer ‘Nul op de meter’ een subsidie tot maximaal 8.000 euro per woning worden aangevraagd. In beide gevallen worden de kosten van afsluiting van het aardgasnet ook gesubsidieerd.

Begin dit jaar ondertekenden verschillende partijen een 'City Deal' om te streven naar een stad zonder aardgas. Partijen als netwerkbeheerder Liander, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Westpoort Warmte spraken met de gemeente af samen te werken om 100.000 bestaande woningen van aardgas naar aardgasloos om te schakelen voor 2040.

Het septembernummer van NUL20 bevat een dossier over de mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS