Huurcommissie hervat zittingen, maar achterstanden zijn enorm

19.10.2020
Image
De Huurcommissie hervat in november haar zittingen. Die hebben stilgelegen sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart. Naar verluidt liggen er meer dan 8.000 zaken op behandeling te wachten. De zittingen worden zo mogelijk via videobijeenkomsten gedaan, maar op 3 november staat ook de eerste fysieke bijeenkomst gepland. De aangescherpte coronaregels hebben daar geen invloed op, laat een woordvoerder weten. Overigens wil de Huurcommissie zoveel mogelijk zaken schriftelijk gaan afhandelen. De huidige zittingsleden - vertegenwoordigers van huurders en verhuurders - maken zich zorgen dat deze 'coronamaatregelen' een opmaat vormen naar een structureel andere aanpak waarbij schriftelijke afhandeling de norm wordt. De enorme achterstanden bij de Huurcommissie dateren overigens al van ver voor het coronavirus. Terwijl de maximaal wettelijke behandelingstermijn vier maanden is, was het in de praktijk al vaak meer dan een jaar, zegt bewonersconsulent Tjerk Dalhuisen van !Woon. Deze Amsterdamse stichting vertegenwoordigt vaak huurders in procedures bij de Huurcommissie. Vorig jaar werd meer dan de helft van de geschillen rond huurprijzen en servicekosten niet tijdig behandeld, en meer dan 40 procent evenmin binnen zes maanden, zo blijkt uit het jaarverslag. En dat is dit jaar alleen maar opgelopen, want terwijl de rechtelijke macht vanaf mei weer een groter aantal zittingen organiseerde, viel de geschilbeslechting tussen huurders en verhuurders tot op de dag van vandaag stil, op de eenvoudige 'voorzittersuitspraken' na. "De Huurcommissie is in een kramp geschoten", concludeert Dalhuisen. Dit zet volgens hem de geloofwaardigheid van de hele geschilbeslechting op het spel. En ook de zittingsleden zijn zich begin oktober gaan roeren richting de kersverse voorzitter van de Huurcommissie, Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld en in functie vanaf 1 oktober. Ze vinden dat de ZBO Huurcommissie matig communiceert en haar positie als 'autoriteit op de woningmarkt' niet waarmaakt: "Juist in de periode dat veel mensen teruggeworpen worden op hun eigen woonomgeving geeft het geen pas lekenrechtspraak daarover niet meer te leveren. “ Een woordvoerder laat weten dat de Huurcommissie pas met een uitgebreide reactie kan komen zodra Kamervragen over hetzelfde onderwerp zijn beantwoord.