Huurcommissie kiest voor schriftelijk afhandelen om achterstanden te lijf te gaan

02.11.2020
Image
De Huurcommissie wil zoveel mogelijk van de zittingspraktijk af om de efficiëntie te vergroten. Schriftelijke afhandeling wordt de voorkeursroute. Huurders en verhuurders krijgen voortaan een uitspraak van de voorzitter op basis van het onderzoeksrapport. Wie het niet eens is met de uitspraak kan alsnog in verzet komen en gehoord worden. Met deze aanpak wil men de wachttijden terugdringen, net als de opgebouwde werkvoorraad van ruim 10.500 verzoeken. Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn er tot vandaag geen zittingen meer gehouden. Ook de woningonderzoeken hebben heel lang stilgelegen. Deze schriftelijke afhandeling met een voorzittersuitspraak maakt deel uit van het actieplan ‘Aanpak achterstanden’. De Huurcommissie zorgt met deze aanpak ook voor een structurele oplossing, aldus de nieuwe voorzitter, Asje van Dijk, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder dat ministerie valt de Huurcommissie. De voorzitter bevestigt de huidige tekortkomingen: "Niet alleen zijn de doorlooptijden lang, ook het aantal klachten daarover is hoog en de klanttevredenheid laag. Dit alles benadrukt de noodzaak van de aanpak om onze geschilbeslechting structureel op peil te krijgen. Huurders willen geholpen worden." De nieuwe werkwijze wordt eerst ingezet bij twee type geschillen: onderhoudsgebreken en servicekosten. Deze zaken komen veel voor in de werkvoorraad van de commissie. Bezwaren tegen de reguliere (inkomensafhankelijke) huurverhoging werden overigens meestal al schriftelijk afgehandeld. Huidige zittingsleden, vertegenwoordigers namens huurders en verhuurders, spraken eerder al hun vrees uit voor het uitkleden van de lekenrechtspraak. Zittingslid Hans Bakker zei eerder tegen NUL20: "Het gaat er ook om dat mensen zich gehoord voelen én dat partijen elkaar eindelijk eens ontmoeten, al speelt natuurlijk tevens het belang dat er eindelijk weer geschillen beslecht worden." Parallel werkt de Huurcommissie aan diverse maatregelen om de procedures gebruiksvriendelijker en duidelijker te maken voor huurders en verhuurders. Ook volgt invoering van online betalen van de leges en betere voorlichting op de website.