Huurdersvereniging wil leegstand in centrum onderzoeken

05.10.2010

Huurdersvereniging wil leegstand in centrum onderzoeken

Huurdersvereniging Centrum wil dat op korte termijn de leegstand in de Amsterdamse binnenstad serieus wordt aangepakt. Sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand op 1 oktober jl. heeft de gemeente meer mogelijkheden en bevoegdheden om leegstand tegen te gaan.

Het woningbestand in de Amsterdamse binnenstad staat volgens de huurdersvereniging onder druk. Verder zouden er aanwijzigingen zijn van substantiële leegstand in de binnenstad. En door  de invoering van de antikraakwet dreigt de leegstand verder toe te nemen.

De Huurdersvereniging Centrum heeft  daarom bij het stadsdeel Centrum het voorstel ingediend om onderzoek te (laten) doen naar leegstand van woningen en panden. Een ander deel van het onderzoek moet zich richten op het aandragen van oplossingen om leegstand tegen te gaan. De huurdersvereniging stelt voor om dit onderzoek te laten uitvoeren door het Wijksteunpunt Wonen Centrum, die een groot netwerk van bewoners en bewonersgroepen heeft in de binnenstad.

Trefwoorden