Overslaan en naar de inhoud gaan

'IkbouwbetaalbaarinAlmere’ krijgt vervolg

'IkbouwbetaalbaarinAlmere’ krijgt vervolg

De regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ (IbbA), die liep vanaf 2009, krijgt een vervolg. Almere en De Key spreken van een succes. Door de regeling werd zelfbouw bereikbaar voor lagere inkomensgroepen (€ 20.000 tot € 36.500 per jaar). Bij aanvang is afgesproken dat de regeling na twee jaar zou worden geëvalueerd. Almere en Woonstichting de Key voelen zich door de resultaten gesterkt de regeling te continueren, met hier en daar een kleine aanpassing.

In de afgelopen jaren werden 291 IbbA-kavels verkocht; inmiddels zijn 63 woningen opgeleverd. De IbbA-deelnemers zijn niet alleen tevreden over het concept – bijna 73 procent zegt dat IbbA hen de kans op een betaalbare nieuwe woning biedt –, maar vooral over het resultaat. Bijna 90 procent is tevreden tot zeer tevreden over de zelfgebouwde woning; zo’n 75 procent zou anderen aanraden ook een eigen huis te bouwen.
Ander opvallend resultaat is dat er, vaak al voordat de woning wordt betrokken, sprake is van een waardevermeerdering. Waar de maximale stichtingskosten € 185.000 bedragen, is de gemiddelde IbbA-woning bij oplevering al € 196.000 waard.

Aanpassingen

Op basis van de evaluatie is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt in de toekomst nadrukkelijk gebruik gemaakt van de kennis en kunde van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), wat de regeling moet vereenvoudigen. Concreet betekent dit dat iedere IbbA-deelnemer zelf financiert wat volgens de Nationale Hypotheek Garantie Norm mogelijk is; voor het restantbedrag verstrekt het Stimuleringsfonds een starterslening. De rentekorting die door het Stimuleringsfonds wordt berekend, wordt afgebouwd naarmate het inkomen van de deelnemer stijgt. Bij verkoop is de deelnemer verplicht de rentekorting terug te betalen, tot een maximum van 50 procent van de overwaarde. De koper mag de rentekorting ook eerder terugbetalen.
Bij IbbA staan Woonstichting De Key en de gemeente Almere, verenigd in de VOF IbbA,garant  voor dát deel dat deelnemers – in eerste instantie – niet zelf kunnen financieren. Er wordt uitgegaan van een commerciële grondprijs, en er worden geen subsidies verstrekt.

Op 14 april gaan er tijdens een manifestatie weer 130 IbbA-kavels in de verkoop, waarvan 40 bedoeld voor appartementen en 90 voor eengezinswoningen.
Deze manifestatie biedt architecten, ontwikkelaars en bouwbedrijven de mogelijkheid zichzelf en hun ontwerp(en) te presenteren. Volgens verantwoordelijk wethouder Adri Duivesteijn is de belangstelling van deze partijen een illustratie van de kanteling die momenteel in de bouwsector plaatsvindt: “Wat in Almere een autonoom en ideologisch gedreven proces is – de overgang van aanbod- naar vraaggestuurde woningbouw –, wordt versterkt door de crisis. Waar de markt vroeger werd gedomineerd door een klein aantal grootschalige ontwikkelaars, zien we dat deze partijen – vaak in afgeslankte vorm – zich nu moeten schikken naar de wensen van de koper.

 

Bron
Gemeente Almere

Trefwoorden