Overslaan en naar de inhoud gaan

Ingangsdatum Nieuw Bouwbesluit blijft 1 april 2012

Ingangsdatum Nieuw Bouwbesluit blijft 1 april 2012

De invoeringsdatum van het nieuwe Bouwbesluit is 1 april 2012. Deze eerder opgeschoven datum komt volgens Minister Donner niet verder in gevaar door de twaalf aangenomen Kamermoties. Donner honoreert niet de wens van de Kamer om de isolatiewaarden (Rc) van vloer, gevel en dak van nieuwe woningen te verhogen. Het nieuwe bouwbesluit moet de bouwregelgeving minder complex maken.

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland  moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen er onder. De nieuwe versie vervangt zowel de huidige versie uit 2003, als het Gebruiksbesluit én een deel van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels en gemeentelijke bouwverordeningen. 

De belangrijkste wijzigingen staan samengevat op de site van de Aedes

Trefwoorden