Inspraakronde leidt tot kleine wijzigingen in nieuwe Amsterdamse huisvestingsverordening

28.10.2020
Image
Amsterdam gaat per 1 januari 2021 de regels voor het gebruik van woningen op tal van punten wijzigen. De inspraakronde heeft slechts voor kleine aanpassingen gezorgd ten opzichte van het eerdere voorstel voor de huisvestingsverordening 2021. Daarin wordt een aantal regels aangescherpt. Zo gaan de boetes voor woonfraude omhoog, wordt de registratieplicht voor toeristische verhuur verankerd en wijzigen de criteria voor 'woningvorming', waardoor grote woningen minder makkelijk kunnen worden opgedeeld. Belangrijke noviteit: wooncoöperaties krijgen een volwaardige plek in het Amsterdamse woonbeleid. Dit onderwerp leverde ook de meeste 'zienswijzen' op, waarvan een deel is gehonoreerd. Als de gemeenteraad in december met het voorstel instemt, gaan de wijzigingen in op 1 januari 2021 in. 
 
Een overzicht van de wijzigingen in de nieuwe huisvestingsverordening:
Toeristische verhuur alleen met vergunning
Bewoners die hun woning tijdelijk willen verhuren aan toeristen worden vanaf 1 januari 2021 verplicht om zich te registreren in het landelijk registratiesysteem voor toeristische verhuur. Hierdoor wordt handhaving gemakkelijker. De per 1 juli ingevoerde vergunning- en meldplicht voor vakantieverhuur blijven naast de registratieplicht van kracht. Ook voor B&B geldt een vergunningplicht. Voor vakantieverhuur geldt een maximaal aantal verhuurdagen van 30, afgezien van de wijken waar vakantieverhuur in zijn geheel wordt verboden. 
 
Woningvorming: alleen bij grote woningen 
Woningen mogen alleen worden opgedeeld in kleinere woningen als zij minimaal 100 m2 groot zijn, en voor grondgebonden woningen zelfs 200m2. De te vormen woningen moeten minimaal 40 m2 groot zijn. Het gaat bij deze 'woningvorming' niet om formele splitsing van de woning, maar om een vorm van woningdelen, maar dan in zelfstandige eenheden. Doel: grote woningen beschikbaar houden voor gezinnen.
 
Hogere boetes voor verhuurrecidivisten
Professionele verhuurders die zich met illegale praktijken bezig houden, kunnen bij herhaling binnen vier jaar een hogere boete tegemoet zien. Het gaat om verhuurders die twee of meer woningen verhuren in Amsterdam. Doel: illegaal verhuurbedrag minder lonend maken/afschrikkend effect van boetes vergroten.
 
Wooncoöperaties krijgen iets meer speelruimte
Amsterdammers kunnen zelf een wooncoöperatie opzetten. Binnen een coöperatie gaan de bewoners zelf over het beheer en bestuur van de woongemeenschap. Ze krijgen meer ruimte om zelf hun medebewoners te kiezen; tot dusver werd dat veelal via een uitzonderingsstatus geregeld. Maar er blijven wel beperkende regels. Zo geldt voor woningen in particuliere wooncoöperaties een inkomenseis en hebben gezinnen voorrang op middeldure huurwoningen van tenminste 61 vierkante meter met tenminste drie kamers. Voor woongemeenschappen van ouderen en woon-zorggemeenschappen in het corporatiebezit gaat het college eenduidige toewijzingsregels invoeren. Bij een verhuizing krijgen zij de mogelijkheid om binnen de inkomens- en doelgroep van de woongemeenschap een nieuwe bewoner te kiezen uit een lijst van kandidaten op WoningNet.
 
Voorrangsregels aangescherpt
Bij het toewijzen van de schaarse rolstoelwoningen krijgen de meest urgente gevallen straks voorrang. Ook de sociaal-medische urgentie wordt aangescherpt. Zo moet je niet twee maar vier jaar in de stad wonen om in aanmerking te komen. En bij voorrang voor zorgmedewerkers en leraren gaat het minimaal aantal uren in de arbeidsovereenkomst van 20 naar 28 uur.
 
Nieuwbouw: begrenzing middeldure huur naar 20 jaar, sociale huur naar 25 jaar
Verhuurders die nieuwe middeldure huurwoningen bouwen moeten straks de huurwoningen niet 25 naar 20 jaar in dat segment(<€1037) houden. Voor huurders die de woning in het 20e jaar nog huren, blijft de bovengrens wel 25 jaar gelden. Nieuwbouw particuliere sociale huurwoningen blijven langer in het sociale huursegment. In plaats van 15 jaar, wordt dat 25 jaar.
 

Trefwoorden