Invoering BENG-eisen en nieuw energielabel half jaar uitgesteld

14.01.20
Invoering BENG-eisen en nieuw energielabel half jaar uitgesteld

De nieuwbouweisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gaan in op 1 januari 2021. Dat geldt ook voor de invoering van de nieuwe energielabels. Minister Knops (BZK) heeft besloten tot een half jaar uitstel nadat Aedes, NEPROM, NVB-Bouw, Bouwend Nederland en BNA daarom hadden gevraagd. Doorslaggevend argument voor uitstel is dat de juiste software om te ontwerpen volgens BENG-eisen niet op tijd klaar is. Deze ontwerpsoftware zou eerdere afspraken minimaal een half jaar voor invoering van de nieuwe duurzaamheidsnorm beschikbaar moeten zijn. Dat is niet gelukt.
De BENG-eisen zijn de opvolger van de huidige EPC-norm. De BENG-methodiek zou beter dan de EPC waarborgen dat een gebouw ook echt energiezuinig wordt ontworpen. Bij de EPC is er bijvoorbeeld geen relatie met het energiegebruik per m2. BENG is strenger omdat zelfstandige eisen aan de schil van een gebouw, het primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie worden gesteld.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS