Invoering omgevingswet voor onbepaalde tijd uitgesteld

10.04.2020
Image

De invoering van de Omgevingswet, voorzien voor 1 januari 2021, wordt uitgesteld. Dat heeft minister Van Veldhoven de Tweede Kamer laten weten. Zij noemt de impact van het coronavirus op alle betrokken partijen als reden, maar ze wijst ook op de 'stevige implementatieopgave' voor deze wet. Ze heeft geen nieuwe invoeringsdatum genoemd.

Met de Omgevingswet wordt beoogd 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriële regels op het gebied van de leefomgeving te bundelen in één wet, 4 maatregelen en 1 omgevingsregeling. Dit wordt gedaan om processen te vereenvoudigen, maar de realisatie van de nieuwe wet blijkt razend ingewikkeld. Er is zowel vertraging ontstaan rondom het beschikbaar komen van de omgevingsdocumenten, de verwerving van software als rondom de algemene voortgang van de behandeling.

In 2016 is de wet gepubliceerd in het Staatsblad. Sindsdien is de introductiedatum al diverse malen opgeschoven. De stelselwijziging moet gemeenten in staat stellen meer integrale besluiten te nemen over de leefomgeving. Dat moet zorgen voor kortere procedures bij het aanvragen en wijzigen van bestemmingsplannen. De belofte is verder dat de wet rekening houdt met regionale verschillen, dat de vergunningaanvraag via het ene digitale loket gemakkelijker verloopt en dat de onderzoekslasten voor aanvragers verminderen.
Dat klinkt mooi, maar gaandeweg openbaarde zich de enorme complexiteit van de operatie. Van allerlei kanten (waaronder de wetenschap en de Raad van State) werden bedenkingen geuit. Bovendien is de vrees voor een nieuw ICT-debacle rond het ambitieuze Digitaal Stelsel Omgevingswet nog altijd niet helemaal weggenomen. Burgers en bedrijven moeten straks online vergunningen kunnen aanvragen, meldingen kunnen doen en zien welke regels en beleid ergens van toepassing zijn.