IVBN en Aedes: Huurders in geldnood door corona best geholpen met maatwerk

02.06.2020
Image

IVBN, de vereniging van Institutionele beleggers, zegt dat haar leden woninghuurders die in de betalingsproblemen komen ruimhartig door de corona-crisis helpen. Tot nu toe heeft niet meer dan 1 procent van de huurders zich gemeld. Volgens de IVBN klopt het 'vanuit de politiek gecreëerde beeld' dat huurders juist nu massaal door de jaarlijkse reguliere huurverhoging in de problemen komen totaal niet. Ook volgens Aedes helpt een algemene huurbevriezing die huurders nauwelijks en is weinig effectief. Dat schrijven IVBN en Aedes aan de Eerste Kamer, die met minister Ollongren in gesprek is over een algemene huurstop.

De Eerste Kamer heeft minister Ollongren eerder via een aangenomen motie namelijk wel opgeroepen de huren dit jaar te bevriezen. De minister heeft aangegeven daar niets in te zien. Vandaag moet duidelijk worden hoe die confrontatie eindigt.

Volgens IVBN-directeur Frank van Blokland hebben zich maar weinig huurders zich gemeld omdat de direct getroffenen eerst de steunmaatregelen van het kabinet gebruiken. "Het kan zijn dat die zzp'ers zich de komende maanden alsnog zullen gaan melden. Dan zullen IVBN-leden ruimhartig maatwerk toepassen." Het maatwerk hangt mede af van de financiële situatie van financieel getroffen huurders, hun perspectief op financieel herstel en houdt rekening met de mogelijkheden van de huurder om gebruik te maken van steunmaatregelen van het kabinet.
Van Blokland: “Het schrappen van de jaarlijkse huurverhoging betekent dat alle huurders een voordeel hebben van €25- €30 per maand, terwijl de grootste groep dat niet nodig heeft omdat ze financieel niet of nog niet door de corona-crisis worden getroffen. Onze leden zullen de mensen blijven helpen die het écht nodig hebben”.

Ook op sociale verhuurders wordt een aanhoudend appèl gedaan dit jaar de huurverhoging over te slaan. De woningcorporaties verwerpen echter een generiek afstel of uitstel. Het verlies aan inkomsten zou een zware wissel trekken op de investeringscapaciteit, terwijl de meeste huurders niet financieel worden geraakt door de coronacrisis. In plaats daarvan bieden corporaties maatwerk bij terugval van inkomen en huurachterstand. NRC becijferde dat zo’n 9.000 corporatiehuurders (minder dan een half procent) zich heeft gemeld met betalingsproblemen door de coronacrisis.