Ivens: "Corporaties kiezen kant van de huisjesmelker"

10.12.2019
Image

De nieuwe regelgeving voor woningdelen ontwikkelt zich tot het meest controversiële onderdeel van de nieuwe Amsterdamse huisvestingsverordening. Opvallend is dat daarbij gemeente en corporaties elkaar ouderwets via Het Parool de tent uitvechten. In een opiniebijdrage ging vandaag wethouder Laurens Ivens er met gestrekt been in: "Corporaties kiezen kant van de huisjesmelker", is zijn conclusie over de opstelling van de woningcorporaties. De verzamelde oppositiepartijen hebben al opgeroepen tot uitstel, om de consequenties beter in beeld te brengen. Het woord is morgen aan de gemeenteraad.

Wethouder Ivens staat pal achter zijn voorstel dat buurten moet beschermen tegen ongebreidelde verkamering en dat de rechtspositie van kamerhuurders verbetert. Vanaf 2020 dient de verhuurder bij het verkameren van woningen elke kamerbewoner een individueel huurcontract te geven; daarmee wordt toekomstige verkamering veel minder lucratief voor verhuurders, want bij een individueel contract valt de kamerbewoner onder het puntenstelsel voor onzelfstandige woningen.
Kamerbewoners vrezen dat verhuurders gaan stoppen. En de corporaties hebben al gedreigd dat ze dat onder deze voorwaarden gaan doen. Ze voeren daarbij niet als argument aan dat er veel minder aan te verdienen valt, maar wel dat die individuele contracten en eventuele bouwkundige aanpassingen (vanaf 4 kamers) teveel gedoe zijn. Volgens Ivens tonen ze zich hier van hun slechtste kant en verloochenen ze hun kerntaak.

Corporaties verhuren zo'n 600 à 700 woningen aan woningdelers. Opvallend is dat de corporaties zich al jaren burgerlijk ongehoorzaam tonen door zelden een vergunning aan te vragen. In zoverre is er niets nieuws onder de zon. "We houden ons altijd aan de wet, maar hier gaan we niet aan meewerken", verklaarde Hester van Buren in 2017 strijdvaardig bij de vorige wijziging van de regels. Met name de eisen rond geluidsisolatie vond ze onuitvoerbaar. De gemeente heeft het er vervolgens maar bij gelaten en de corporaties speculeren er vermoedelijk op dat ze ook ditmaal niet actief gaan handhaven. Overigens hebben corporaties het laatste half juist wel veel omzettingsvergunningen aangevraagd om niet onder de nieuwe regelgeving te vallen. Voor het implementeren van de isolatie-eisen in woningen vanaf vier kamers geldt nog een overgangsregeling.

Trefwoorden