Jeruzalem en SET winnaar Arie Keppler Prijs 2020

27.11.20
Blok N-Studioninedots
Jeruzalem en SET winnaar Arie Keppler Prijs 2020

De renovatie van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost (woningcorporatie Rochdale) en SET, een tijdelijk woongebouw voor jongeren en statushouders op IJburg (de Alliantie) zijn bekroond met de Arie Keppler Prijs 2020.

De Arie Keppler Prijs is een initiatief van MOOI Noord-Holland, de onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. De prijs kent diverse categorieën. De ontwerpers van het nieuwe Jeruzalem (Studioninedots, Hooyschuur, Heren 5 en Karres en Brands) winnen de prijs in de categorie Buurtreparatie. Volgens de jury onder voorzitterschap van de Amsterdamse architect Marc Reniers is na twintig jaar touwtrekken een verbluffend resultaat bereikt. “De intensieve buurtreparatie speelt zich af op alle thema’s die de Arie Keppler Prijs agendeert: een toekomstbestendige oplossing in samenhang met bewoners, oog voor sociale samenhang in de buurt, een geslaagde interpretatie van woongenot, liefde voor cultureel erfgoed en een gevoelige stedenbouwkundige ingreep met aandacht voor de openbare ruimte”, aldus de jury. Het juryrapport spreekt van een restauratie, renovatie en nieuwbouwproject in één. De jury is vooral onder de indruk van blok N van Studioninedots, dat fantastisch harmonieert met de omgeving.

De prijs in de categorie Sociaal cement gaat naar het door SVP architectuur en stedenbouw ontworpen tijdelijke appartementengebouw SET aan de Erich Salomonstraat in Amsterdam-Oost. “SET is een piekfijn woongebouw op IJburg met 141 betaalbare woningen voor starters en statushouders”, zo schrijft de jury. “De jury was al onder indruk van de inzending op papier, maar wordt ter plekke weggeblazen door de kwaliteit van de ingreep.” De jury meent dat het gebouw, opgebouwd uit modulaire woningen van Jan Snel, goed in elkaar zit. Daarnaast benadrukt de jury de sociaal-maatschappelijke betekenis van het gebouw: statushouders worden gastvrij ontvangen. “Dit woongebouw is vormgegeven in de geest van Arie Keppler: pleitbezorger van goede woningen voor de laagste inkomensklasse.” Over tien jaar kan SET uit elkaar worden gehaald en elders opnieuw opgebouwd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.