Kabinet introduceert kooprecht voor huurders

23.12.2011

Kabinet introduceert kooprecht voor huurder corporatiewoning

Huurders van corporatiewoningen krijgen het recht om tegen de marktprijs hun woning te kopen. Daartoe worden woningcorporaties verplicht om minstens driekwart van de woningvoorraad te koop aan te bieden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wetsvoorstel dat dit regelt. De woningcorporaties en de Woonbond reageren negatief op de plannen.

Het kabinet geeft met het wetsvoorstel uitvoering aan afspraken uit het regeerakkoord. Het kooprecht geldt voor huurders die minstens een jaar een woning huren bij een corporatie. Corporaties moeten minimaal 75 procent van de woningen beschikbaar stellen voor verkoop. Wel kan de minister van BZK uitzonderingen maken op de aanbiedingsplicht, zoals voor woningen die ingrijpend worden gerenoveerd en voor huisvesting van specifieke doelgroepen (ouderen, studenten en gehandicapten). In bijzondere gevallen kan de minister op verzoek van de corporatie het minimum van 75 procent aan te bieden woningen verlagen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De voormalige Minister Donner moet dus over het wetsvoorstel oordelen dat zijn departement heeft voorbereid. Het huidige voorstel lijkt vooral symbolisch. Een relatief klein aantal huurders zal in staat en bereid zijn de eigen woning tegen de marktprijs te kopen.
Het is niet waarschijnlijk dat corporaties in grote steden 75 procent van hun voorraad te koop kunnen zetten. Veel corporatiewoningen zijn appartementen. Als elke huurder kooprecht krijgt, zouden corporaties verplicht zijn enorme kosten te maken om overal appartementsrechten af te splitsen. Vaak zijn dan ook bouwkundige ingrepen nodig.
Het is vanwege  deze voetangels en klemmen pikant dat Donner het wetsvoorstel heeft opgeschoven tot na zijn vertrek. De tekst van het wetsvoorstel is nog niet openbaar gemaakt.

Negatieve reacties

Aedes-voorzitter Marc Calon is niet blij met het voorstel: "Het maakt ons principieel niet uit of wij woningen verhuren of verkopen aan mensen. We zijn er om mensen aan goede huisvesting te helpen, die daar zelf moeilijk of niet toe in staat zijn. Corporaties bieden volop woningen te koop aan, meer dan er nu verkocht worden. Maar als je corporaties verplicht te verkopen, dan tast je hun eigendomsrecht aan. En dan wordt het strategisch voorraadbeheer voor corporaties veel moeilijker."

De Woonbond noemt het onbegrijpelijk en zeer onverstandig om driekwart van de sociale huurwoningen ‘in de uitverkoop te doen’. Er is in deze tijd geen behoefte aan meer woningen die te koop worden gezet, maar aan meer betaalbare huurwoningen, stelt de Woonbond. Directeur Ronald Paping: "Als dit kabinet dan toch iets voor huurders wil doen, dan kan het beter afzien van de huurmaatregelen die de huurders hard raken in hun portemonnee."

Zie eerdere reacties op en artikelen over het voor huurders:
10 Vragen over Kooprecht voor huurders (NUL20, september 2011)
Hugo Priemus: "Broddelwerk en onuitvoerbaar" (NUL20, november 2010)
Donners hete aardappel (Ruimtevolk, 19-09-2011)