Kamer wil geen besluit over Zuidas nemen

05.03.10

Kamer: geen besluit over  Zuidas, wel over aanpassing WWS

 De Tweede Kamer-commissie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft op 4 maart 2010 een aantal onderwerpen controversieel verklaard. Dat betekent dat het kabinet op deze onderwerpen geen besluit mag nemen. Tot die onderwerpen hoort ook ook het voorstel om te starten met de ondertunneling van de Zuidas. Het in januari bij de Kamer ingediende voorstel om het Woningwaarderingstelsel aan te passen, wordt wel behandeld.

De controversiële onderwerpen zijn:
• Initiatiefrecht huurders
• Huisvestingswet
• Segregatienota en rapport 'goede buren kun je niet kopen'
• Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkers
• Wonen en zorg (reactie van Minister Van der Laan over de motie Kant over ouderen
stimuleren om te verhuizen naar aangepaste woonvormen)
• Studentenhuisvesting
• De implementatiedatum ZBO-status Nederlandse Emissieautoriteit
• Algemene maatregel van bestuur (AMvB) ruimte
• De brief over de voortgang van het actieprogramma vernieuwing instrumentarium
gebiedsontwikkeling is controversieel verklaard.
• De Zuidas

De aanpassing van het woningwaarderingsstelsel inzake de inpassing van het energielabel in het WWS wordt wel behandeld. De commissie sluit overigens niet uit dat dit  onderwerp later nog controversieel kan worden verklaard.

Bron:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS