Overslaan en naar de inhoud gaan

Kamers met Kansen ook in Oost

Image

Woningcorporatie de Alliantie en welzijnsorganisatie Combiwel starten met een ‘Kamers met Kansen+’ project in de Indische Buurt. De Alliantie stelt daarvoor woonruimte beschikbaar voor 18 jongeren boven de Albert Heijn in de Molukkenstraat.

Kamers met Kansen is een bestaand huisvesting- en begeleidingsproject voor jongeren. De jongeren die er aan deelnemen, volgen allen een opleiding. De Alliantie, Combiwel en stadsdeel helpen jongeren bij het opbouwen van een zelfstandig leven met behulp van een netwerk uit de buurt. Het project wordt gesponsord door Dienst maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, Stichting Steunfonds Amsterdam en Stichting dichter bij huis.

De Alliantie stelt woonruimte beschikbaar in het volledig gerenoveerde pand boven de vernieuwde Albert Heijn. De overige woningen komen weer in de sociale verhuur. Een deel van de bewoners keert terug. In de Indische Buurt hebben corporaties en het stadsdeel de afgelopen periode fors geïnvesteerd. “Het is juist nu belangrijk om te blijven investeren in deze buurt en vertouwen vast te houden. We moeten hierbij ook aandacht blijven houden voor doelgroepen die een steuntje in de rug nodig hebben.” Aldus Anne Wilbers, directeur van de Alliantie in Amsterdam.

Het eerste Kamers met Kansen-project in Amsterdam dateert van 2007: het WerkHotel Amsterdam. In 2008 stelde toenmalig wethouder Tjeerd Herrema een stimuleringsbudget van drie ton beschikbaar voor nieuwe woon-leer-werkvoorzieningen.
Kamers met Kansen biedt kansrijke en gemotiveerde jongeren van 18 tot 26 jaar een woonplek, structuur en intensieve begeleiding. Ze komen vaak uit moeilijke omstandigheden en krijgen dankzij stabiele huisvesting en gerichte coaching meer kans een (MBO-)opleiding te voltooien.