De Key levert Blaauwlakenblok op

04.07.12

Op donderdag 5 juli levert De Key het gerestaureerde Blaauwlakenblok op, een van de oudste stukjes Amsterdam. Om dat te vieren, heeft de woningcorporatie een smartphone wandelroute laten ontwikkelen langs 19 historische locaties van dit project. De restauratie nam twaalf jaar in beslag.

De oorsprong van Het Blaauwlakenblok gaat terug tot de 13de eeuw. De naam verwijst naar de productie van laken en lakenververijen die hier gevestigd waren. In de 20ste eeuw was het Blaauwlakenblok ernstig vervallen. Er bestonden plannen om een groot deel te slopen en een parkeergarage te bouwen. Door de inzet van velen is dit voorkomen. De gemeente kocht begin jaren ’80 een groot deel van het blok. Samen met de gemeente en stadsdeel Centrum zorgde De Key voor de restauratie, renovatie en vernieuwing. Enkele panden konden vanwege de slechte staat niet worden behouden en zijn vervangen door passende nieuwbouw.

De grootschalige restauratie heeft bijna twaalf jaar geduurd. Daarbij zijn de hoofdstructuur, de gevels en de trappenhuizen grotendeels in stand gehouden. Het middeleeuwse karakter is behouden en gecombineerd met hedendaags comfort.  

Het deel van het Blaauwlakenblok dat de afgelopen jaren is aangepakt, herbergt nu 147 woningen, waarvan het merendeel bestemd is voor de sociale sector. Ook zijn er vrije sector huurwoningen en koopwoningen gerealiseerd en ateliers en bedrijfsruimtes.

Met de restauratie van het Blaauwlakenblok hebben De Key en de gemeente een flinke impuls gegeven aan de verbetering van de leefbaarheid in postcodegebied 1012.

De wandelroute leidt langs 19 historische locaties en biedt korte informatie. Wie meer wil weten, krijgt door het scannen van de QR codes op de historische panden nog meer leuke wetenswaardigheden. Op www.blaauwlakenblok.nl is de wandelroute te bekijken en te downloaden en zijn ook de verhalen achter de QR-codes te vinden. Vrijdag 6 en zaterdag 7 juli zijn er ook rondleidingen.

Op www.blaauwlakenblok.nl is de wandelroute te bekijken en te downloaden en zijn ook de verhalen achter de QR-codes te vinden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.