De Key topt huren af voor lagere inkomens

23.08.12
De Key topt huren af voor lagere inkomens

Sinds 1 augustus 2012 berekent De Key nieuwe huurders met een meerpersoonshuishouden en een verzamelinkomen tot € 29.900 niet de maximaal toegestane huur. Voor deze groep wordt de huurprijs maximaal 562, ook als de normale rekenhuur voor deze woningen tussen de 562 en 664 euro ligt. De Key wil zo betaalbare en grotere sociale huurwoningen bereikbaar houden voor lagere inkomens.

Als gevolg van de zogeheten Donnerpunten of schaarstepunten kunnen de huren in grote delen van Amsterdam bij nieuwe verhuring met 75 of 125 euro worden verhoogd. Over deze regeling is deze week veel publiciteit ontstaan nadat de Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam een rapport presenteerden over de effecten. Het zou huurders en masse weerhouden te verhuizen en nieuwe huurders hoge woonlasten bezorgen. De Donnerpunten zijn inmiddels een verkiezingsitem geworden.

De Key is de eerste Amsterdamse corporatie die met een algemene maatregel voor lagere inkomens anticipeert op de huurruimte die de Donnerpunten biedt. Het standaard huurbeleid van De Key is volgens woordvoerder Manou Hebben dat de maximaal toegestane huurprijs wordt berekend. Bij een nieuwe verhuring krijgen meerpersoonshuishoudens met een lager inkomen korting op de huurprijs als deze boven de € 562 euro ligt.  Het gaat dan om meerpersoonshuishoudens (2 of meer leden) met verzamelinkomen van 29.900  (bijverdiensten van kinderen tellen niet mee).

Er is alleen een inkomenstoets bij toewijzing. De huurprijs van 562 is afgeleid van de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Het bedrag boven dit niveau krijgen lage inkomens niet meer gecompenseerd.  ‘Wij willen minimaal 55 procent van onze woningen (excl. studentenwoningen) verhuren met een huur onder de € 562. We willen er juist zijn voor de lage inkomens en daarom deze huurverlaging” aldus Lidy van de Schaft, directeur Wonen.

 

Overigens hebben de Amsterdamse corporaties eerder  "Bouwen aan de Stad II"  - een  convenant met de gemeente en de huurdersvereniging - gemeenschappelijk afgesproken tenminste 70 procent van hun sociale huurwoningen aan te bieden onder de aftoppingsgrens. Dat is inclusief studentenwoningen. De maatregel van De Key lijkt een praktische uitwerking van deze afspraak, maar dan  specifiek gericht op de laagste inkomens.

 

Zie ook: huurders melden problemen met Donnerpunten (NUL20 21-08-2012)

Trefwoorden:

€562, ook als de normale rekenhuur voor deze woningen tussen de 562 en 664 euro ligt. De Key wil zo betaalbare en grotere sociale huurwoningen bereikbaar houden voor lagere inkomens.

Als gevolg van de zogeheten Donnerpunten of schaarstepunten kunnen de huren in grote delen van Amsterdam bij nieuwe verhuring met 75 of 125 euro worden verhoogd." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS