De Key wil af van verplichte aansluiting op warmtenet

22.03.17
Afvalenergiecentrale
De Key wil af van verplichte aansluiting op warmtenet
Bij het verduurzamen van huurwoningen en bouwen van nieuwe woningen loopt De Key aan tegen de 'schaduw' van het NUON-warmtenet. De langlopende contracten die daarmee gepaard gaan houden vernieuwing tegen, aldus De Key. De woningcorporatie vreest dat een aansluitverplichting zich straks ook gaat uitstrekken tot de bestaande voorraad in gebieden waar het warmtenet wordt aangeboden.
 
De Key zoekt naar nieuwe wegen om huidige en toekomstige duurzame innovaties mogelijk te maken. Het warmtenet van Nuon past daar niet in, aldus de corporatie. De verplichte aansluiting op het warmtenet moet van tafel. Met een dergelijke verplichting gooi je volgens de Key de deur voor echte duurzame innovaties voor 25 jaar dicht.
 
Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn. In de visie van de gemeente speelt het warmtenet daarin een prominente rol. Omdat de uitrol van het warmtenet kostbaar is, geldt in gebieden met een warmtenet een aansluitverplichting voor nieuwbouw en complexen die ingrijpend gerenoveerd worden. Dat is bijvoorbeeld het geval op IJburg, Zeeburgereiland, de Houthavens en (delen van) de Westelijke tuinsteden. De Key vreest dat er voor bestaande bouw eenzelfde aansluitplicht komt. 
 
Zowel landelijk als plaatselijk zijn er afspraken gemaakt over het verduurzamen van corporatiewoningen. Ook de Key heeft zich hieraan verbonden. Maar de corporatie heeft de Amsterdamse City Deal niet getekend omdat het geen garantie kreeg dat ze daarmee gevrijwaard wordt van een aansluitingsplicht op het warmtenet.
De discussie over de verplichte aansluiting beheerst al geruime tijd het debat over het Amsterdamse warmtenet. Corporaties zijn al jaren kritisch over deze verplichte winkelnering. En ambitieuze bouwers van energieneutrale woningen vinden een warmtenetaansluiting niet altijd de beste en meest duurzame oplossing.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS