Overslaan en naar de inhoud gaan

Lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag vanaf 2023

Image

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor 510.000 huurders de nieuwe huurprijs gelden van 575 euro per maand. Daarnaast krijgen huurtoeslagontvangers een verhoging van 16,94 euro toeslag per maand.

“Betaalbaar kunnen wonen is van groot belang. Juist mensen met een laag inkomen zijn vaak een te groot deel van hun maandinkomen kwijt aan huur. Met deze huurverlaging kiezen we bewust voor lagere huur voor de laagste inkomens. Daarnaast kiezen we door een verhoging van de huurtoeslag om huurtoeslagontvangers te helpen”, aldus minister De Jonge.

De huurverlaging was in de Nationale Prestatieafspraken voorzien voor 2024. De woningcorporaties hebben in overleg met het kabinet aangeboden deze huurverlaging te vervroegen. Woningcorporaties verlagen op 1 juli 2023 de huren naar 575 euro per maand voor huishoudens die een sociale huurwoning huren voor meer dan dat bedrag en minder verdienen dan 120 procent van het minimuminkomen conform de wet op de huurtoeslag (zie onder voor details). 

Het kabinet maakte de prestatieafspraken samen met Aedes, Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van de afschaffing van de verhuurderheffing per 2023. Op Prinsjesdag werd al aangekondigd dat de huurtoeslag vanaf 2023 wordt verhoogd.

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023
  • Eenpersoons huishoudens (< AOW-leeftijd): €23.250
  • Eenpersoons ouderenhuishoudens (> AOW-leeftijd): €24.600 *
  • Meerpersoons huishoudens (< AOW-leeftijd): €30.270
  • Meerpersoons ouderenhuishoudens (> AOW-leeftijd): €32.730
* Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons (ouderen)huishoudens.