Langere vergunningsduur geeft Bed&Breakfast-houders iets meer zekerheid

29.10.2019
Image

In de nieuwe Amsterdamse huisvestingsverordening wordt het nieuwe vergunningstelsel voor B&B's iets aangepast ten opzichte van het eerdere voorstel. Een vergunning geldt niet voor vijf maar acht jaar. Bovendien komt er een langere overgangsregeling voor bestaande exploitanten. B&B's die voor 2019 zijn aangemeld mogen in ieder geval nog vijf jaar doorgaan. Tenslotte worden huurders niet uitgesloten van de mogelijkheid een B&B te exploiteren. Vanaf 2020 moeten B&B's in Amsterdam een vergunning aanvragen. Er komt een quota-regeling: per wijk wordt een maximaal aantal vastgesteld.

Amsterdam krijgt in 2020 een nieuwe huisvestingsverordening. Een van de nieuwe onderdeel is het vergunningsstelsel voor Bed&Breakfasts. Een maximum aantal per wijk moet helpen de leefbaarheid in buurten beter te beschermen. De gemeente wil zo voorkomen dat steeds meer woonruimten worden verhuurd via platforms als Airbnb, Booking of Expedia.
Er komt ook een quotaregeling voor kamergewijze verhuur. Er komt per wijk en per gebouw een maximum aantal vergunningen voor kamerverhuur. De veelbekritiseerde eisen aan geluidsisolatie worden afgeschaft, althans voor huizen met drie kamers. Voor corporaties waren deze 'onwerkbare' geluidseisen een belangrijke reden om de vergunningverlening gewoon te negeren. Verhuurders van verkamerde woningen met vier kamers krijgen tot 1 juli 2022 om aan de geldende geluidseisen te voldoen.

De nieuwe Huisvestingsverordening gaat na goedkeuring in de gemeenteraad in op 1 januari 2020. Daarin staan onder meer de regels waaraan men moet voldoen om - al dan niet met voorrang - voor een huisvestingsvergunning in aanmerking te komen. Andere regels hebben tot doel de woningvoorraad en de leefbaarheid in buurten te beschermen. In het decembernummer van NUL20 worden uitgebreider ingegaan op alle wijzigingen.

Trefwoorden