Leegstand kantorenmarkt baart zorgen

18.08.2008

Leegstand kantorenmarkt baart zorgen 

De leegstand op de Amsterdamse kantorenmarkt bedraagt op dit moment negen procent. Verwacht wordt dat tot 2007 1,4 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte vrij komt, terwijl bedrijven hooguit de helft van die oppervlakte nodig zullen hebben. De crisis in de ICT-sector wordt genoemd als een van de oorzaken van de malaise.
Ondanks de economische recessie gaat de nieuwbouw van kantoorgebouwen in Amsterdam in recordtempo door. In 2001 werd in totaal 330 duizend vierkante meter in aanbouw genomen. Voor de meeste nieuwe vierkante meters kantoorruimte - met name in Zuidoost, Amsterdam Teleport (Westpoort), de Zuidas, de Riekerpolder en Amstelveen - hebben zich echter nog geen huurders gemeld.
Bij sommige nieuwbouwprojecten wordt inmiddels het aantal geplande vierkante meters kantoorruimte teruggebracht. Zo heeft Multi Vastgoed de bouw van een van de twee grote kantoorpanden boven de Ring A10-West tijdelijk uitgesteld. Ook Schiphol stelt de bouw van ruim vijftig duizend vierkante meter aan kantoorruimte uit. Het gaat onder meer om de bouw van nieuwe torens van het World Trade Center.
Behalve de Vastgoedmarkt, maakt ook de gemeente Amsterdam zich zorgen over deze ontwikkeling. Volgens de dienst Ruimtelijke Ordening is het directe gevolg dat de huurprijzen onder druk komen te staan en de concurrentie tussen aanbieders groter wordt. Tot nu toe zijn de prijzen overigens nauwelijks gedaald. Amsterdam is op de wereldranglijst van kantoorprijzen zelfs gestegen van de 28-e naar de 21-e prijs. De gemiddelde huurprijs in de hoofdstad bedraagt 469 euro per vierkante meter per jaar.
Terwijl de leegstand van kantoren toeneemt, kampt Amsterdam volgens de Kamer van Koophandel met een tekort van zeshonderdduizend vierkante meter bedrijfsruimte voor het Midden- en Kleinbedrijf. [JvV]

Trefwoorden