Leerwerkprojecten voor jongeren in gevaar

18.11.10

Leerwerkprojecten voor jongeren in gevaar

Volgens de Amsterdamse corporatiesector trekt de gemeente de komende jaren te weinig geld uit voor hulpverleningsprogramma's aan kansrijke jongeren die door omstandigheden in de problemen zijn geraakt. Wethouder Asscher heeft bekend gemaakt dat de gemeente de middelen niet heeft om gemeenschappelijke plannen van ROC's, corporaties en de gemeente uit te voeren.

De gemeente was van plan jaarlijks de hulpverlening te financieren voor ruim 300 gemotiveerde jongeren met problemen, indien corporaties voor hun huisvesting zouden zorgen en de ROC’s alles zouden doen wat binnen de schoolmuren nodig was. Daarom hebben woningcorporaties en welzijnsinstellingen diverse succesvolle methodes en programma’s ontwikkeld. Er zijn daarvoor zelfs speciale gebouwen in aanbouw. Nu blijkt tot hun verbazing dat de gemeente voor 2011 slechts hulpverlening wil regelen voor maximaal 80 jongeren. Wat de langere termijn betreft, is zelfs nog onduidelijk of dat blijvend is.

80 plekken veel te weinig

De corporaties laten weten dat zij 80 plekken veel te weinig vinden gezien de grootte van de doelgroep. Die bestaat uit vele honderden Amsterdamse jongeren, ieder met eigen problemen die het afronden van een opleiding ernstig kunnen belemmeren. Zij begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar door eerder gemaakte afspraken zijn diverse voorzieningen getroffen.
Zo bouwt Eigen Haard momenteel in stadsdeel Nieuw-West een complex waar 72 jongeren gehuisvest worden en waar zij via het leerwerkbedrijf een opstapje krijgen naar de arbeidsmarkt. In Nieuw-West is de behoefte aan hulpverlening aan gemotiveerde jongeren met problemen namelijk groot. De corporaties willen dat op z’n minst ook deze 72 plekken beschikbaar komen voor de doelgroep.

Wonen-leren-werken

Het gaat om preventieve hulpverlening aan gemotiveerde jongeren van 18 tot 26 jaar die door omstandigheden in de knel komen in hun studie- en woonsituatie. Dankzij wonen-leren-werken-projecten (WLW) lukt het deze jongeren wél om een diploma (of startkwalificatie) te behalen. De samenwerking van de woningcorporaties Stadgenoot, Ymere, Rochdale, Eigen Haard en de Alliantie met diverse welzijnsorganisaties en de ROC’s resulteert in WLW-projecten verspreid over heel Amsterdam.

Zo biedt het werkhotel in Bos en Lommer aan 40 jongeren een plek. In de Daniël Stalperstraat in stadsdeel Zuid krijgen 22 jongeren de nodige begeleiding. In Zuidoost is het project Kamers met Kansen waar 32 jongeren in de flat Florijn onderdak hebben gevonden en worden begeleid. Verspreid over diverse buurten in Amsterdam Nieuw-West hebben 10 jongeren via WOW een dak boven hun hoofd. Deze verschillende initiatieven bieden nieuwe kansen aan jongeren met problemen thuis, op school en/of werk. In een positieve omgeving krijgen zij individuele coaching om zelf hun problemen op te lossen en een startkwalificatie te behalen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.