Leerwerkprojecten voor jongeren in gevaar

18.11.10

Leerwerkprojecten voor jongeren in gevaar

Volgens de Amsterdamse corporatiesector trekt de gemeente de komende jaren te weinig geld uit voor hulpverleningsprogramma's aan kansrijke jongeren die door omstandigheden in de problemen zijn geraakt. Wethouder Asscher heeft bekend gemaakt dat de gemeente de middelen niet heeft om gemeenschappelijke plannen van ROC's, corporaties en de gemeente uit te voeren.

De gemeente was van plan jaarlijks de hulpverlening te financieren voor ruim 300 gemotiveerde jongeren met problemen, indien corporaties voor hun huisvesting zouden zorgen en de ROC’s alles zouden doen wat binnen de schoolmuren nodig was. Daarom hebben woningcorporaties en welzijnsinstellingen diverse succesvolle methodes en programma’s ontwikkeld. Er zijn daarvoor zelfs speciale gebouwen in aanbouw. Nu blijkt tot hun verbazing dat de gemeente voor 2011 slechts hulpverlening wil regelen voor maximaal 80 jongeren. Wat de langere termijn betreft, is zelfs nog onduidelijk of dat blijvend is.

80 plekken veel te weinig

De corporaties laten weten dat zij 80 plekken veel te weinig vinden gezien de grootte van de doelgroep. Die bestaat uit vele honderden Amsterdamse jongeren, ieder met eigen problemen die het afronden van een opleiding ernstig kunnen belemmeren. Zij begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar door eerder gemaakte afspraken zijn diverse voorzieningen getroffen.
Zo bouwt Eigen Haard momenteel in stadsdeel Nieuw-West een complex waar 72 jongeren gehuisvest worden en waar zij via het leerwerkbedrijf een opstapje krijgen naar de arbeidsmarkt. In Nieuw-West is de behoefte aan hulpverlening aan gemotiveerde jongeren met problemen namelijk groot. De corporaties willen dat op z’n minst ook deze 72 plekken beschikbaar komen voor de doelgroep.

Wonen-leren-werken

Het gaat om preventieve hulpverlening aan gemotiveerde jongeren van 18 tot 26 jaar die door omstandigheden in de knel komen in hun studie- en woonsituatie. Dankzij wonen-leren-werken-projecten (WLW) lukt het deze jongeren wél om een diploma (of startkwalificatie) te behalen. De samenwerking van de woningcorporaties Stadgenoot, Ymere, Rochdale, Eigen Haard en de Alliantie met diverse welzijnsorganisaties en de ROC’s resulteert in WLW-projecten verspreid over heel Amsterdam.

Zo biedt het werkhotel in Bos en Lommer aan 40 jongeren een plek. In de Daniël Stalperstraat in stadsdeel Zuid krijgen 22 jongeren de nodige begeleiding. In Zuidoost is het project Kamers met Kansen waar 32 jongeren in de flat Florijn onderdak hebben gevonden en worden begeleid. Verspreid over diverse buurten in Amsterdam Nieuw-West hebben 10 jongeren via WOW een dak boven hun hoofd. Deze verschillende initiatieven bieden nieuwe kansen aan jongeren met problemen thuis, op school en/of werk. In een positieve omgeving krijgen zij individuele coaching om zelf hun problemen op te lossen en een startkwalificatie te behalen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS