Lincolnpark in Hoofddorp krijgt veel meer woningen

23.11.2021
Image

De geplande nieuwe duurzame wijk Lincolnpark in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, krijgt geen 625 tot 825 woningen maar eerder het dubbele, zo'n 1.600. En het aantal kan volgens wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ordening) nog verder groeien: “In het ontwerpbestemmingsplan staat dat er nog iets meer woningen kunnen komen, namelijk 1.800 in totaal. Dit geeft flexibiliteit in de verdere uitwerking van de plannen de komende jaren.”
Bewoners gaan in Lincolnpark een binnentuin delen, in centraal gelegen gebouwen parkeren en wonen tussen veel groen. Gebruik van duurzame materialen en slimme water- en energieoplossingen moet de wijk toekomstbestendig maken. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vanaf de eerste ideevorming wil Haarlemmermeer van Lincolnpark ‘een circulaire wijk van en voor de toekomst’ maken. Dat uitgangspunt is gebleven ook al wordt het woningprogramma verdubbeld. Wethouder Jurgen Nobel (Woningbouw): “Bewoners kiezen bewust voor een woning in Lincolnpark. Zij geven er een eigen parkeerplek en tuin voor op, maar krijgen er een gezamenlijk beheerd park en veilige, autoluwe woonstraten voor terug. Zo’n wijk kennen we nog niet in Haarlemmermeer.”
Er staan al woningen in Lincolnpark. In 2020 bouwde woningcorporatie Eigen Haard 225 sociale huurwoningen aan de Johan Enschedélaan. De nieuwe wijk ligt tussen de Hoofdvaart, het bedrijvenpark De President en de Bennebroekerweg in Hoofddorp-Zuid.
Naast de reguliere woningen komen er in de wijk 50 tot 100 maatschappelijke zorgwoningen, kleine bedrijven, werkplekken, twee supermarkten en kleinere winkels die voor heel Hoofddorp-Zuid bedoeld zijn. Twee nieuwe scholen, het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie, krijgen een regionale functie. De bouwstart daarvan is gepland in 2023; dat geldt ook voor de sporthal.