Overslaan en naar de inhoud gaan

Markante nieuwbouw met 250 tot 320 woningen gevraagd voor Zaandam Oost

Image

Woningstichting Rochdale en de gemeente Zaanstad zoeken een maatschappelijk geëngageerde ontwikkelaar voor de realisatie van een markant gebouw met 250 tot 320 woningen in Zaandam Oost; de herontwikkeling in Poelenburg voorziet slechts in de bouw van 25 tot 32 sociale huurwoningen. Verder is sprake van de ontwikkeling van een Huis van de Wijk en een gezondheidscentrum.

Eric Nagengast, directeur ontwikkeling van woonstichting Rochdale: “We werken in Zaandam-Oost als corporatie en gemeente intensief samen. Nu voor deze plek het bestemmingsplan onherroepelijk is, zoeken we een partner die echt het verschil wil maken, een ontwikkelaar die in staat is een nieuw icoon voor de wijk te maken, in verbinding met het vele groen in de omgeving. Echt een heel mooie opgave.”  

De herontwikkeling vlakbij het Darwinpark is volgens de Zaanse wethouder Harrie van der Laan ’een vliegwiel voor een veel bredere impact op de buurt en de wijk’. Het  nieuwbouwproject is onderdeel van Fijn Wonen uit het Pact Zaandam-Oost. “De gebiedsontwikkeling op deze plek is een impuls voor de buurt. Er komen veel meer woningen terug dan er gesloopt worden. Het doel is het maken van een meer open, diverse en kansrijke buurt. Daarom vragen we meer ambitie van een ontwikkelaar. We willen graag meer verschillende soorten woningen maken.” Hij hoopt op een ontwikkelaar die op een frisse en nieuwe manier nadenkt over de opgaven die spelen in dat deel van Zaanstad. De gemeente garandeert de afname van het Huis van de Wijk.

De geringe omvang van de sociale nieuwbouw komt voort uit de wens van de gemeente om in de wijk Poelenburg door toevoeging van koop- en duurdere huurwoningen het gereguleerde sociale segment drastisch te verkleinen van 63 procent nu naar hooguit 40 procent in 2040. De gemeente Zaanstad ontving eerder deze maand 22,5 miljoen euro uit het Volkshuisvestingfonds om te investeren in Zaandam-Oost. Daarmee wordt onder meer het Huis van de Wijk mogelijk gemaakt.