Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer rechten voor huurders van corporatiewoningen bij renovatie of sloop/nieuwbouw

Image

De Amsterdamse woningcorporaties, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en de gemeente Amsterdam hebben de stedelijke afspraken aangescherpt die gelden bij renovatie of sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen. Deze nieuwe kaderafspraken geven huurders meer invloed en rechten bovenop wat wettelijk is bepaald.

Zo voorzien de nieuwe afspraken in een betere vergoeding voor huurders die te maken krijgen met renovaties in bewoonde staat en worden huurders die onkosten moeten maken bij verduurzamingsmaatregelen gecompenseerd. De Amsterdamse woningcorporaties, hun huurdersvertegenwoordigers en de gemeente werken al jaren met kaderafspraken bij renovatie en sloop/nieuwbouw. Uit de evaluatie van de afspraken is gebleken dat alle partijen tevreden zijn en de invloed van huurders voor betere plannen zorgt. Wat goed is is daarom behouden.

Een van de verbeterpunten is de renovatie in bewoonde staat. De afgelopen jaren leidde dit voor huurders soms tot vervelende situaties wanneer in één keer al het achterstallig onderhoud in bewoonde staat werd aangepakt, en werkzaamheden uitliepen. Huurders krijgen nu een basisvergoeding van 600 euro voor werkzaamheden in bewoonde staat en een compensatie van 50 euro per dag als de werkzaamheden langer dan tien dagen duren. Als werkzaamheden langer dan 24 dagen duren, dan worden maatwerkafspraken gemaakt om het verminderd woongenot te compenseren. Daar worden ook de bewonerscommissies bij betrokken.

Daarnaast is het proces rondom verduurzamingsmaatregelen vereenvoudigd. Bij kleinschalige werkzaamheden die binnen vijf werkdagen kunnen worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van dubbel glas, maar ook het aardgasvrij maken van een woning, gelden de afspraken niet. Wel krijgen huurders compensatie voor eventuele gevolgschade, bijvoorbeeld als gordijnen moeten worden vervangen. Nieuw is ook dat kleine complexen onder de kaderafspraken vallen. Verder zijn de afspraken over het participatieproces verduidelijkt.

De Amsterdamse kaderafspraken gelden voor huurders van corporaties met een reguliere huurovereenkomst, in een complex waar renovatiewerkzaamheden of sloop/nieuwbouw uitgevoerd gaan worden. En vormen een aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving.