Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer ruimte voor toewijzing woningen aan eigen inwoners en beroepsgroepen

Image

Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- én koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners of aan mensen die een vitaal beroep hebben. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het wetsvoorstel dat dit regelt naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Volgens het wetsvoorstel mogen gemeenten straks 'sociale koopwoningen' (woningen tot de NHG-grens van 355.000 euro) reserveren voor huishoudens met een lokale economische of maatschappelijke binding. Die NHG-grens is overigens net haalbaar voor een huishouden met een inkomen met twee modaal.

Daarnaast wordt de mogelijkheid uitgebreid om sociale huurwoningen met voorrang aan eigen inwoners toe te wijzen. Gemeenten mochten al de helft van de sociale huurwoningen toewijzen op basis van de economische of maatschappelijke binding. En binnen die 50 procent mocht weer maximaal de helft (25% dus) aan eigen inwoners. Straks mogen gemeenten zelf bepalen hoe zij binnen die 50 procent de ruimte verdelen. Ze mogen dus ook de gehele 50 procent toewijzen aan eigen inwoners.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 
 

Trefwoorden