Meldpunt voor 'slachtoffers' Donnerpunten

27.02.2012

Meldpunt voor 'slachtoffers' Donnerpunten

Het Actiecomité Huurders Bedonnerd heeft een meldpunt geopend waar huurders hun problemen met de veel hogere huren in schaarstegebieden kunnen deponeren. Het meldpunt is een initiatief van het actiecomité Huurders Bedonnerd en wordt ondersteund door de Nederlandse Woonbond. Het meldpunt verzamelt verhalen van gedupeerde huurders om aan de politiek de gevolgen van dit huurbeleid zichtbaar te maken.

Op 1 oktober 2011 heeft minister Donner de maximale huur van huurwoningen in 140 gemeenten met €73 of €123 per maand verhoogd. Afhankelijk van de WOZ-waarde per vierkante meter krijgen huurwoningen in deze gemeenten er namelijk 15 of 25 schaarstepunten bij. Starters en verhuizende huurders krijgen daardoor mogelijk te maken met veel hogere huren.

Op de website kunnen mensen melden welke probleem er ontstaan door de te hoge huur. Het gaat dan om huurders met een huurcontract vanaf 1 oktober 2011 of huurders die willen verhuizen, maar de huren nu te hoog vinden. Het actiecomité zal deze verhalen verzamelen en aanvullen met gegevens over de verstopping op de huurmarkt en de Tweede Kamer de gevolgen van dit huurbeleid laten zien.

Bron
NUL20

Trefwoorden