Minder appartementen in oostelijk deel Oostpoort

12.10.12
In Oostpoort oost komen 30 kadewoningen.
Minder appartementen in oostelijk deel Oostpoort

Minder appartementen, meer laagbouwwoningen en een ruimer, groener openbaar gebied. Stadsdeel Oost en de ontwikkelaar OCP hebben overeenstemming bereikt over een andere invulling voor het oostelijk deel van Oostpoort. Dit nieuwe plan sluit beter aan bij de huidige vraag en kan stapsgewijs worden ontwikkeld. 

De bouwplannen voor het oostelijke deel van Oostpoort zijn in de loop der jaren al diverse malen bijgesteld, maar tot feitelijke bouwactiviteiten heeft het niet geleid. Stadsdeel Oost en OCP zijn opnieuw om de tafel gegaan om een plan te ontwikkelen dat in deze tijd wel levensvatbaar is. 

Het nieuwe plan voorziet in meer (ruim dertig) kadevilla's aan de Ringvaart, meer dan 70 herenhuizen, 35 vrije sector koopappartementen en 84 sociale huurappartementen. In het gekraakte dierenasiel komt een horecabedrijf. Ook wordt de openbare ruimte uitgebreid.

"De behoefte aan grondgebonden woningen en hoogwaardige appartementen binnen de Ring is groot. Daar hebben we onderzoek naar laten doen. De woningtypen die de hoogste waardering kregen hebben we in dit plan opgenomen. We verwachten dat Oostpoort binnen een paar jaar helemaal af is,” aldus Fred Langeslag, projectdirecteur van OCP. De ontwikkelcombinatie is een samenwerkingsverband van Bouwfonds, Ymere en Stadgenoot. Die verwachting heeft ook portefeuillehouder Thijs Reuten van stadsdeel Oost. De grondopbrengst van het aangepaste plan is volgens hem ongeveer gelijk. 

Oostpoort West

In het westelijk deel wordt druk gebouwd aan appartementen, een winkelcentrum met daaronder een enorme parkeergarage. Ook het oostelijk deel van het gebied wordt verkeersluw met een aparte ontsluiting naar de Archimedesweg.

Oostpoort Oost wordt in vier fasen ontwikkeld. Hierover zijn volgens het stadsdeel met de ontwikkelaar nu voor het eerst bindende afspraken gemaakt. Indien de ontwikkelaar de noodzakelijke vergunningen heeft, moet hij aangeven of hij de grond wil afnemen of aan de gemeente wil teruggeven.

In 2014 start OCP met de renovatie van het voormalige dierenasiel. De ruimte wordt vervolgens, conform bestemmingsplan, een horecazaak. Het gebouw is op dit moment gekraakt. De krakers worden tot uiterlijk februari 2014 gedoogd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS