‘Minder huurtoeslag voor honderdduizenden huishoudens’

05.07.2022
Image

Bijna 300.000 huurders van sociale huurwoningen krijgen direct minder huurtoeslag als het voorstel van het kabinet om normhuren in te voeren doorgaat. Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat op de lange termijn de bestaanszekerheid van nog veel meer huurders onder druk komt te staan.  

Het kabinet heeft diverse voorstellen ter consultatie gelegd om de huurtoeslag te wijzigen. De meest ingrijpende wijziging is om de huurtoeslag voortaan niet meer vast te stellen op basis van de huur die een huurder daadwerkelijk betaalt, maar op basis van een zogeheten normhuur. Voor de grootste groep huurders wordt die normhuur 520 euro. 
Huurtoeslagontvangers met een hogere huur gaan er vervolgens op achteruit. Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat op de lange termijn een half miljoen tot zo’n 700.000 huishoudens (gezinnen en alleenstaanden) minder huurtoeslag zullen ontvangen dan nu. Dat verschil kan variëren van enkele euro’s tot honderd euro per maand. 

Het kabinetsvoorstel lijkt vooral te zijn ingegeven door de wens om  de huurtoeslag op termijn af te schaffen. Dat mag naar de mening van Aedes, VNG en Woonbond geen doel op zich zijn. Huurtoeslag moet volgens hen gewoon worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijke huur van de bewoner.