Minder sociale huurwoningen verkocht

24.06.09

Minder sociale huurwoningen verkocht

De verkoop van sociale huurwoningen door de Amsterdamse woningcorporaties neemt af. In 2008 zijn er in totaal 1.704 sociale huurwoningen verkocht en tot 1 juni van dit jaar zo'n 700. De teller zal dit jaar waarschijnlijk hooguit op 1.700 verkochte huurwoningen blijven steken. Dat meldde de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties donderdag 18 juni bij de presentatie van haar Jaarboek 2009. De verkoop is ruim 25 procent minder dan de drie jaar daarvoor, toen gemiddeld ruim 2.200 woningen per jaar werden verkocht. Er wordt nog steeds verkocht, maar op een lager pitje. De effecten van de economische crisis zijn goed merkbaar.

In het prijssegment boven de 200.000 euro loopt de verkoop buitengewoon moeilijk. Dat geldt ook in wijken die populair zijn, zoalsin Oud-Zuid en Westerpark. Mogelijke kopers hikken hier dus tegen het absolute prijsniveau aan. De verkopen vinden vooral plaats tussen 150.000 en 200.000 euro, waarbij het met name tot 175.000 euro redelijk gaat.
Er is dus nog zeker belangstelling bij kopers, maar corporaties moeten alles uit de kast halen om te verkopen. Bijvoorbeeld door woningen met Vrij-op-Naamprijzen aan te bieden. Dat levert de koper een voordeel op van circa 7 procent. Ook werken sommige corporaties met wooncheques. Een aantal corporaties signaleert een daling van de verkoopprijzen met circa 5 procent.

Geen Koopgarant in Amsterdam

Vrijwel alle corporaties in Amsterdam willen inmiddels woningen met korting aanbieden in de vorm van Koopgarant of vergelijkbare MGE-koopconstructies. Die zijn vooral voor starters op de koopmarkt interessant. In de rest van het land worden deze vormen al toegepast, maar dergelijke constructies hebben in Amsterdam geen toekomst zolang de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat de koper geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek als de Koopgarantconstructie wordt gestapeld op Amsterdamse erfpachtbepalingen. De gesprekken daarover bevinden zich al tijden in een impasse.

De Federatie vindt het buitengewoon wrang dat deze verkoopproducten nog steeds niet kunnen worden toegepast, zeker nu er huidige recessie is en corporaties met een aantal projecten klaar staan. Wrang, ook omdat de overheid zelf de toepassing van Koopgarant propageert en deze producten een uitweg kunnen bieden aan starters om in deze economische crisis toch een woningte kunnen kopen. De corporaties vertrouwen erop dat binnenkort toch toestemming van de Belastingdienst komt.

De afgenomen verkoop van huurwoningen dwingt corporaties tot het maken van keuzes. De opbrengsten van de verkoop zijn hard nodig om nieuwe, verliesgevende investeringen in bijvoorbeeld sociale huurwoningen en stedelijke vernieuwing te kunnen doen. Wat betreft de nieuwbouw willen de corporaties vooral prioriteit geven aan herstructureringsprojecten in het kader van de stedelijke vernieuwing.

De teruglopende inkomsten hebben een negatief effect op de financiën van de corporaties. De meeste corporaties zitten behoorlijk krap bij kas. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente Amsterdam om te komen tot een gespreide betaling van bijvoorbeeld grondprijzen en afkoop van erfpacht, in plaats van een afrekening ineens. Dat stelt corporaties beter in staat om geld vrij te maken voor nieuwe investeringen.
 

Bron:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.