Minder sociale huurwoningen verkocht

24.06.09

Minder sociale huurwoningen verkocht

De verkoop van sociale huurwoningen door de Amsterdamse woningcorporaties neemt af. In 2008 zijn er in totaal 1.704 sociale huurwoningen verkocht en tot 1 juni van dit jaar zo'n 700. De teller zal dit jaar waarschijnlijk hooguit op 1.700 verkochte huurwoningen blijven steken. Dat meldde de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties donderdag 18 juni bij de presentatie van haar Jaarboek 2009. De verkoop is ruim 25 procent minder dan de drie jaar daarvoor, toen gemiddeld ruim 2.200 woningen per jaar werden verkocht. Er wordt nog steeds verkocht, maar op een lager pitje. De effecten van de economische crisis zijn goed merkbaar.

In het prijssegment boven de 200.000 euro loopt de verkoop buitengewoon moeilijk. Dat geldt ook in wijken die populair zijn, zoalsin Oud-Zuid en Westerpark. Mogelijke kopers hikken hier dus tegen het absolute prijsniveau aan. De verkopen vinden vooral plaats tussen 150.000 en 200.000 euro, waarbij het met name tot 175.000 euro redelijk gaat.
Er is dus nog zeker belangstelling bij kopers, maar corporaties moeten alles uit de kast halen om te verkopen. Bijvoorbeeld door woningen met Vrij-op-Naamprijzen aan te bieden. Dat levert de koper een voordeel op van circa 7 procent. Ook werken sommige corporaties met wooncheques. Een aantal corporaties signaleert een daling van de verkoopprijzen met circa 5 procent.

Geen Koopgarant in Amsterdam

Vrijwel alle corporaties in Amsterdam willen inmiddels woningen met korting aanbieden in de vorm van Koopgarant of vergelijkbare MGE-koopconstructies. Die zijn vooral voor starters op de koopmarkt interessant. In de rest van het land worden deze vormen al toegepast, maar dergelijke constructies hebben in Amsterdam geen toekomst zolang de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat de koper geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek als de Koopgarantconstructie wordt gestapeld op Amsterdamse erfpachtbepalingen. De gesprekken daarover bevinden zich al tijden in een impasse.

De Federatie vindt het buitengewoon wrang dat deze verkoopproducten nog steeds niet kunnen worden toegepast, zeker nu er huidige recessie is en corporaties met een aantal projecten klaar staan. Wrang, ook omdat de overheid zelf de toepassing van Koopgarant propageert en deze producten een uitweg kunnen bieden aan starters om in deze economische crisis toch een woningte kunnen kopen. De corporaties vertrouwen erop dat binnenkort toch toestemming van de Belastingdienst komt.

De afgenomen verkoop van huurwoningen dwingt corporaties tot het maken van keuzes. De opbrengsten van de verkoop zijn hard nodig om nieuwe, verliesgevende investeringen in bijvoorbeeld sociale huurwoningen en stedelijke vernieuwing te kunnen doen. Wat betreft de nieuwbouw willen de corporaties vooral prioriteit geven aan herstructureringsprojecten in het kader van de stedelijke vernieuwing.

De teruglopende inkomsten hebben een negatief effect op de financiën van de corporaties. De meeste corporaties zitten behoorlijk krap bij kas. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente Amsterdam om te komen tot een gespreide betaling van bijvoorbeeld grondprijzen en afkoop van erfpacht, in plaats van een afrekening ineens. Dat stelt corporaties beter in staat om geld vrij te maken voor nieuwe investeringen.
 

Bron:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.