Minister: "Invoering inkomensafhankelijke huurverhoging goed verlopen"

20.10.13
Minister: "Invoering inkomensafhankelijke huurverhoging goed verlopen"

De problemen met de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging vielen mee en de rijksoverheid is daarvoor niet aansprakelijk. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. De minister verwacht in 2014 minder problemen. Aedes vindt dat de minister wel heel luchtig over alle invoeringsproblemen heen stapt.

Problemen rondom de invoering werden met name veroorzaakt door de korte invoeringstermijn, het ontbreken van ervaring bij verhuurders en Belastingdienst, incomplete WOZ-bestanden van gemeenten en woningadministraties die niet up to date waren, schrijft de minister. "Toch kan worden vastgesteld dat er een acceptabel eindresultaat bij de verstrekking van inkomensindicaties en bij het uitbrengen van de inkomensafhankelijke huurverhogingsvoorstellen is behaald." Blok verwacht dat veel minder problemen in 2014 nu de kinderziektes zijn verholpen, er meer tijd is voor voorbereiding en informatieverstrekking en alle betrokkenen ervaring hebben opgedaan.

Volgens Aedes doet de brief onvoldoende recht aan de vele hindernissen die woningcorporaties in 2013 hebben ondervonden bij de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Die hebben er onder meer toe geleid dat 15 procent van de corporaties geen inkomensafhankelijke huurverhogingen konden doorvoeren, terwijl ze dit wel van plan waren.

6000 bezwaarschriften

De Belastingdienst verstrekte in totaal bijna 1,9 miljoen inkomensindicaties. Het huishoudinkomens van 67% was lager dan €33.614, van 11% tussen €33.614 en €43.000, en van 16% hoger dan dan €43.000. De Huurcommissie kreeg ruim 6000 bezwaarschriften binnen. Meer dan 60% daarvan had betrekking op de inkomensafhankelijke verhogingen (meer dan 4%). Bij een derde van de gevallen is uitspraak gedaan. Daarbij is in driekwart van de gevallen de verhuurder in het gelijk gesteld.

Bij de Amsterdamse corporaties hebben zo'n 4.500 huurders bezwaar gemaakt, zo meldde eerder de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Van die 3.250 bezwaarschriften huurverhoging zijn 1.340 bezwaren toegekend en 1.360 bezwaren afgewezen. Ruim vijfhonderd huurders trokken hun bezwaar in. Van de 1.150 overige bezwaren werd tachtig procent afgewezen. In totaal zijn 1.690 bezwaren doorgestuurd naar de Huurcommissie. Volgens de Wijksteunpunten Wonen zijn er veel fouten gemaakt. En zijn huurders op het verkeerde been gezet. Volgens de Federatie hebben zich slechts bij een fractie van alle huuraanzeggingen vergissingen voorgedaan.

De Tweede Kamer bespreekt de evaluatie naar verwachting eind oktober.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.