Ministers kiezen voor dokmodel Zuidas UPDATE

11.01.10

Den Haag kiest voor dokmodel Zuidas

Update 25-01-10
Volgens Property.nl hebben de vier bij de ontwikkeling van de Zuidas betrokken ministers definitief hun voorkeur uitgesproken voor het onder de grond brengen van wegen en rails op de Zuidas. Eerder berichtte FD al dat deze beslissing op handen was. De vier betrokken ministeries zijn VROM, Verkeer & Waterstaat, Financiën en EZ.

Aanstaande donderdag vindt overleg plaats tussen het rijk, regionale partijen en Amsterdam. Waarschijnlijk worden  na afloop daarvan nadere details bekendgemaakt. Het Financieel Dagblad berichtte op 11 januari dat de aanleg gefaseerd en met uitsluitend publiek geld gebeuren. In eerste instantie worden de wegen ondergronds gebracht. Daardoor kan de bouw van de geplande 9000 woningen langs de Zuidas doorgaan. In de huidige situatie verhindert milieuwetgeving de bouw van woningen vlakbij snelwegen.

Het dokmodel leek al zo'n beetje ten grave gedragen, nadat particuliere ontwikkelaars geen trek bleken te hebben om mee te investeren in de ondergrondse infrastructuur. Het dokmodel waar het Rijk nu voor gaat, wordt volgens het FD een stuk simpeler dan de oorspronkelijke variant. Snelweg en spoor worden niet gestapeld en de infrastructuur wordt niet geïntegreerd met de gebouwen. De eerste fase is het ondergronds brengen van de tienbaanssnelweg A10 in twee stappen over een lengte van 1200 meter. Dit gaat euro 600 mln kosten. Deze fase begint in 2013 en moet in 2019 klaar zijn. Pas daarna komt het spoor aan de beurt. In totaal zou de operatie zo'n 15 tot 20 jaar duren en 1,5 tot 2 miljard euro gaan kosten.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS