Overslaan en naar de inhoud gaan

NEPROM en NVB willen 'Rijksdoorbouwgarantie'

Image

NEPROM en NVB-bouw vragen het kabinet de nieuwbouw van betaalbare woningen te ondersteunen met een garantieregeling voor koop- en middeldure huurwoningen. Dat zou bouwers voldoende zekerheid geven om door te bouwen en bovendien het consumentenvertrouwen stutten. De beide brancheverenigingen vragen ook Rijkssteun bij het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe woonwijken. Anders komt de noodzakelijke bouwproductie onvoldoende van de grond. NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter: "De benodigde investeringsruimte hiervoor is bij private partijen en bij gemeenten beperkt beschikbaar. Vandaar onze oproep aan het Rijk." Wat deze 'doorbouwgarantie' precies inhoudt wordt overigens niet duidelijk.
De oproep van de brancheverenigingen volgt op een gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’, die minister Ollongren van BZK op 22 april mede namens een groot aantal partijen in de hele bouwketen naar buiten bracht. Dat is een document vol goede voornemens om ondanks de coronacrisis de bouwproductie op gang te houden.

Het lukt nu al niet om de jaarlijkse nieuwbouwproductie structureel op de minimaal benodigde 75.000 woningen te krijgen. Het oplopende woningtekort (315.000 woningen) en oplopende huishoudensprognoses vergroten de druk op de woningmarkt. Met stijgende prijzen, overbiedende kopers en steeds meer woningzoekenden die geen woning kunnen betalen, tot gevolg. Met een mogelijk scenario van economische krimp en oplopende werkloosheid, zou de betaalbaarheid van wonen voor nog meer huishoudens onder druk komen te staan.