Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw plan nodig voor stationsgebied Sloterdijk

Nieuw plan nodig voor stationsgebied Sloterdijk

De gemeente Amsterdam moet een nieuw plan uitwerken voor de herinrichting van het gebied rondom station Sloterdijk omdat ProRail een streep zet door de grootschalige vernieuwing van het station. Het bedrijf vindt de financiële risico's daarvan inmiddels onaanvaardbaar groot. Beide andere partners - gemeente en NS-Poort - zijn evenmin bereid garant te staan. Eind 2010 is het nieuwe bus-/tramstation Carrascoplein in gebruik genomen. Daarop volgend zou de NS het station Sloterdijk geheel vernieuwen. Gemeente Amsterdam, NS en ProRail zouden gezamenlijk € 60 miljoen in dit project investeren. ProRail zou verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de mogelijke financiële risico’s. 

Het plan voor het gebied dat door gemeente, NS-Poort en ProRail is ontwikkeld, stamt uit 2005. Dat ging nog uit van een aanzienlijke groei van kantoren in het gebied. Inmiddels staat er veel kantoorruimte leeg in het gebied. Ook de profilering van 'Teleport' als telematicacentrum is inmiddels ingehaald door de tijd. Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan een nieuw scenario waarin het monofunctionele industrie- en kantorengebied zich ontwikkelt naar een meer gemengd gebied waar het ook 's avonds beter toeven is. De mogelijkheden voor woningbouw zijn echter beperkt in dit industriegebied. Wel zijn er enkele hotels, expats- en studentencomplexen voorzien. Het stationsterrein moet een levendig gebied worden met veel winkels. De uitvoering daarvan loopt nu na het besluit van ProRail aanzienlijke vertraging op.

Wethouder Freek Ossel (Westpoort): “Het is teleurstellend dat de totale renovatie van het hele gebied rondom station Sloterdijk nu niet door kan gaan, maar we moeten ook realistisch zijn. Door het instorten van de kantorenmarkt vraagt het gebied om een andere investering. We moeten nu nieuwe plannen uitwerken met de ondernemers in Westpoort.”
De ondernemersverenigingen ORAM en OV Westpoort, Kamer van Koophandel Amsterdam en gemeente gaan samen het gebied verder ontwikkelen. Dan gaat het om het aanpakken van de leegstand, parkeergelegenheid, openbaar vervoer en veiligheid. 
Mogelijke maatregelen zijn het omzetten van kantoren naar hotels en expatwoningen en meer groen in het gebied. Een daarvan is de ombouw van Orly Plaza tot het Holiday Inn Express Hotel, een hotel met 252 kamers. Ook zal in 2012 een campagne starten om het gebied te promoten.

Actieprogramma

Dinsdag 27 september hebben de partijen gezamenlijk het Actieprogramma ‘Westpoort op de kaart’ gepresenteerd. Primaire doel daarin is zorgen dat het gebied niet verder wegzakt. Westpoort is een belangrijk economisch gebied voor Amsterdam. Er werken dagelijks meer dan 48.000 mensen. De eerste stap is dan ook de 'basis op orde brengen', dat wil zeggen de veiligheid in het gebied verbeteren en de milieuzonering duidelijker maken. Vervolgacties omvatten het gebied aantrekkelijker en levendiger maken en functies toevoegen.