Nieuw plan nodig voor stationsgebied Sloterdijk

27.09.11

Nieuw plan nodig voor stationsgebied Sloterdijk

De gemeente Amsterdam moet een nieuw plan uitwerken voor de herinrichting van het gebied rondom station Sloterdijk omdat ProRail een streep zet door de grootschalige vernieuwing van het station. Het bedrijf vindt de financiële risico's daarvan inmiddels onaanvaardbaar groot. Beide andere partners - gemeente en NS-Poort - zijn evenmin bereid garant te staan. Eind 2010 is het nieuwe bus-/tramstation Carrascoplein in gebruik genomen. Daarop volgend zou de NS het station Sloterdijk geheel vernieuwen. Gemeente Amsterdam, NS en ProRail zouden gezamenlijk € 60 miljoen in dit project investeren. ProRail zou verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de mogelijke financiële risico’s. 

Het plan voor het gebied dat door gemeente, NS-Poort en ProRail is ontwikkeld, stamt uit 2005. Dat ging nog uit van een aanzienlijke groei van kantoren in het gebied. Inmiddels staat er veel kantoorruimte leeg in het gebied. Ook de profilering van 'Teleport' als telematicacentrum is inmiddels ingehaald door de tijd. Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan een nieuw scenario waarin het monofunctionele industrie- en kantorengebied zich ontwikkelt naar een meer gemengd gebied waar het ook 's avonds beter toeven is. De mogelijkheden voor woningbouw zijn echter beperkt in dit industriegebied. Wel zijn er enkele hotels, expats- en studentencomplexen voorzien. Het stationsterrein moet een levendig gebied worden met veel winkels. De uitvoering daarvan loopt nu na het besluit van ProRail aanzienlijke vertraging op.

Wethouder Freek Ossel (Westpoort): “Het is teleurstellend dat de totale renovatie van het hele gebied rondom station Sloterdijk nu niet door kan gaan, maar we moeten ook realistisch zijn. Door het instorten van de kantorenmarkt vraagt het gebied om een andere investering. We moeten nu nieuwe plannen uitwerken met de ondernemers in Westpoort.”
De ondernemersverenigingen ORAM en OV Westpoort, Kamer van Koophandel Amsterdam en gemeente gaan samen het gebied verder ontwikkelen. Dan gaat het om het aanpakken van de leegstand, parkeergelegenheid, openbaar vervoer en veiligheid. 
Mogelijke maatregelen zijn het omzetten van kantoren naar hotels en expatwoningen en meer groen in het gebied. Een daarvan is de ombouw van Orly Plaza tot het Holiday Inn Express Hotel, een hotel met 252 kamers. Ook zal in 2012 een campagne starten om het gebied te promoten.

Actieprogramma

Dinsdag 27 september hebben de partijen gezamenlijk het Actieprogramma ‘Westpoort op de kaart’ gepresenteerd. Primaire doel daarin is zorgen dat het gebied niet verder wegzakt. Westpoort is een belangrijk economisch gebied voor Amsterdam. Er werken dagelijks meer dan 48.000 mensen. De eerste stap is dan ook de 'basis op orde brengen', dat wil zeggen de veiligheid in het gebied verbeteren en de milieuzonering duidelijker maken. Vervolgacties omvatten het gebied aantrekkelijker en levendiger maken en functies toevoegen.  

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.