Nieuwbouw August Allebéplein

24.11.10

Nieuwbouw August Allebéplein

Het August Allebéplein in Overtoomse Veld gaat op de schop. Far West is begonnen aan de sloop van het verouderde winkelgebouw met woningen erboven aan de oostkant van het plein. Op die plek verrijst vervolgens een door architect Marlies Rohmer ontworpen ‘community centre’. In het nieuwe gebouw komen de Ru Paréschool, kinderopvang, een sportzaal, het ouder-kindcentrum en een buurtontmoetingsruimte. Start bouw is voorzien eind dit jaar. In 2012 is het gebouw klaar.

In de jaren daarna komen er nog meer nieuwe gebouwen op het August Allebéplein en volgt herinrichting van het plein zelf. Het plein moet het kloppend hart worden van Overtoomse Veld. Er komen woningen aan het plein, horeca, nieuwe winkels, een nieuwe bibliotheek en verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen. Het uitwerkingsplan hiervoor is dit voorjaar door het stadsdeel goedgekeurd. [BP]

Het August Allebéplein in Overtoomse Veld gaat op de schop. Far West is begonnen aan de sloop van het verouderde winkelgebouw met woningen erboven aan de oostkant van het plein. Op die plek verrijst vervolgens een door architect Marlies Rohmer ontworpen ‘community centre’. In het nieuwe gebouw komen de Ru Paréschool, kinderopvang, een sportzaal, het ouder-kindcentrum en een buurtontmoetingsruimte. Start bouw is voorzien eind dit jaar." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS