Nieuwe coalitie Purmerend wil extra nieuwbouw en meer doorstroming

02.07.2018
Image
De nieuwe coalitie in Purmerend wil de woningnood verminderen. Zo blijkt uit het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan de stad' dat Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend en PvdA na lange onderhandelingen met elkaar hebben afgesloten. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn volgens de coalitiepartners onacceptabel lang. 
 
Doorstroming uit de sociale voorraad is één van de belangrijke thema’s. Daarvoor is volgens de vijf partijen de bouw nodig van zowel middeldure huurwoningen, als betaalbare koopwoningen. “We gaan op alle mogelijke manieren bekijken hoe we hier de komende jaren het verschil kunnen maken. Voor starters, eenpersoonshuishoudens en ouderen dienen er voldoende kleine en betaalbare woonmogelijkheden te komen.” Ook moeten de toewijzingsregels worden veranderd. Overwogen wordt Purmerenders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang te geven op die zogeheten doorstroomwoningen.
 
De coalitie wil zoveel als mogelijk bouwen, bijvoorbeeld door versnelling van de bouwplannen voor de bocht Verzetslaan in Purmer-Zuid (bij het Purmerbos) en op bedrijventerrein De Koog, maar altijd met respect voor de natuur. “We onderkennen dat het soms onontkoombaar is groen op te offeren als er gebouwd moet worden. Waar dat het geval is, wordt bekeken of, hoe en waar dat groen gecompenseerd kan worden”, aldus de coalitie. Bij grote projecten geldt als norm: 30% sociale huur, 30% doorstroomwoningen (middeldure huur- en betaalbare koopwoningen) en 40% vrije keuze. Aangezien bouwprojecten een lange doorlooptijd kennen, moeten de komende twee jaar tweehonderd tijdelijke woningen worden gebouwd. Tijdelijke bouw is alleen toegestaan op plekken waar op de korte termijn geen sprake is van permanente woningbouw. 
 
De bouw van nieuwe woningen leidde in de vorige collegeperiode tot grote politieke spanningen. Zo werd het plan van Snippe Vastgoed voor de bouw van woontorens op de plek van het oude postkantoor met een ruime meerderheid getorpedeerd. Stadspartij, D66, CDA en Ouderpartij AOV Purmerend maakten de afgelopen vier jaar ook al deel uit van de coalitie. De PvdA heeft de plek van de VVD overgenomen en zal de komende vier jaar de wethouder voor ruimtelijke ordening en wonen leveren.
 
Overzichtspagina met alle coalitieakkoorden in de MRA:
Forse bouwambities bij nieuwe coalities in regio Amsterdam