Nieuwe coalitie wil Airbnb verbieden in toeristische buurten

16.05.18
Nieuwe coalitie wil Airbnb verbieden in toeristische buurten
Het nieuwe college gaat de drukte in de stad te lijf met een verbod op Airbnb in drukke buurten. Deze afspraak staat in het nieuwe coalitieakkoord waarover GroenLinks, D66, PvdA en SP onderhandelen. Een definitief akkoord is nog niet bereikt, maar de aanstaande coalitiepartijen hebben inmiddels overeenstemming over het beteugelen van de drukte in de stad. Airbnb is nu nog maximaal 30 dagen per jaar toegestaan. Buiten de overbelaste gebieden blijft vakantieverhuur onverminderd mogelijk.
 
Ook heroverweegt de nieuwe coalitie de bouw van een nieuwe Passengerterminal aan de Coenhaven. Het vorige college kondigde een verhuizing aan naar het Westelijk Havengebied. Door de bouw van bruggen over het IJ moet de huidige PTA verhuizen. Aangezien de nieuwe terminal de woningbouwopgave in het toekomstige Haven-Stad beperkt en de toeristenstroom niet afdoende spreidt, wordt gekeken naar een alternatieve, meer bescheiden locatie in het Noordzeekanaalgebied. Eerder al was een locatie bij pakhuis De Vrede in de Achtersluispolder in Zaanstad in beeld voor de nieuwe terminal.
 
Onder het mom van 'de stad is om te leven, te wonen en te ondernemen' willen GroenLinks, D66, PvdA en SP de overlast van rondvaartboten, touringcars, Segways, hottugs, bierfietsen en koetsen beperken en moet de bouw van nieuwe hotels en de vestiging van toeristenwinkels en winkelketens aan banden worden gelegd. Bovendien gaat de toeristenbelasting omhoog, keert de reclamebelasting terug en groeit het aantal handhavers en schoonmakers.
 
update 18 mei:
Het nieuwe college krijgt acht wethouders. Zes daarvan zijn al naar buiten gebracht. Meest in het oog springt de beoogde benoeming van PvdA-zwaargewicht Sharon Dijksma met de portefeuille verkeer & vervoer, luchtkwaliteit & water. Laurens Ivens blijft wethouder Wonen en Bouwen en tevens verantwoordelijk voor de wijkaanpak, groen en dierenwelzijn. Hij wordt de enige SP-wethouder. De andere beoogde wethouders zijn Rutger Groot Wassink (Groenlinks, portefeuille: werk & inkomen, ­participatie, ­democratisering), Udo Kock (D66, financiën, economie, lucht- & zeehaven), Simone Kukenheim (D66, portefeuille: zorg, jeugdzorg, mbo, ­preventie jeugd­criminaliteit en sport), Marjolein Moorman (PvdA, portefeuille: onderwijs, inburgering, armoede & schuldhulp). Voor twee wethoudersposten voor GroenLinks zijn nog geen namen bekend gemaakt. Voor hen liggen de portefeuilles kunst & cultuur en ruimtelijke ordening & duurzaamheid klaar. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.