Nieuwe coalitie wil Airbnb verbieden in toeristische buurten

16.05.18
Nieuwe coalitie wil Airbnb verbieden in toeristische buurten
Het nieuwe college gaat de drukte in de stad te lijf met een verbod op Airbnb in drukke buurten. Deze afspraak staat in het nieuwe coalitieakkoord waarover GroenLinks, D66, PvdA en SP onderhandelen. Een definitief akkoord is nog niet bereikt, maar de aanstaande coalitiepartijen hebben inmiddels overeenstemming over het beteugelen van de drukte in de stad. Airbnb is nu nog maximaal 30 dagen per jaar toegestaan. Buiten de overbelaste gebieden blijft vakantieverhuur onverminderd mogelijk.
 
Ook heroverweegt de nieuwe coalitie de bouw van een nieuwe Passengerterminal aan de Coenhaven. Het vorige college kondigde een verhuizing aan naar het Westelijk Havengebied. Door de bouw van bruggen over het IJ moet de huidige PTA verhuizen. Aangezien de nieuwe terminal de woningbouwopgave in het toekomstige Haven-Stad beperkt en de toeristenstroom niet afdoende spreidt, wordt gekeken naar een alternatieve, meer bescheiden locatie in het Noordzeekanaalgebied. Eerder al was een locatie bij pakhuis De Vrede in de Achtersluispolder in Zaanstad in beeld voor de nieuwe terminal.
 
Onder het mom van 'de stad is om te leven, te wonen en te ondernemen' willen GroenLinks, D66, PvdA en SP de overlast van rondvaartboten, touringcars, Segways, hottugs, bierfietsen en koetsen beperken en moet de bouw van nieuwe hotels en de vestiging van toeristenwinkels en winkelketens aan banden worden gelegd. Bovendien gaat de toeristenbelasting omhoog, keert de reclamebelasting terug en groeit het aantal handhavers en schoonmakers.
 
update 18 mei:
Het nieuwe college krijgt acht wethouders. Zes daarvan zijn al naar buiten gebracht. Meest in het oog springt de beoogde benoeming van PvdA-zwaargewicht Sharon Dijksma met de portefeuille verkeer & vervoer, luchtkwaliteit & water. Laurens Ivens blijft wethouder Wonen en Bouwen en tevens verantwoordelijk voor de wijkaanpak, groen en dierenwelzijn. Hij wordt de enige SP-wethouder. De andere beoogde wethouders zijn Rutger Groot Wassink (Groenlinks, portefeuille: werk & inkomen, ­participatie, ­democratisering), Udo Kock (D66, financiën, economie, lucht- & zeehaven), Simone Kukenheim (D66, portefeuille: zorg, jeugdzorg, mbo, ­preventie jeugd­criminaliteit en sport), Marjolein Moorman (PvdA, portefeuille: onderwijs, inburgering, armoede & schuldhulp). Voor twee wethoudersposten voor GroenLinks zijn nog geen namen bekend gemaakt. Voor hen liggen de portefeuilles kunst & cultuur en ruimtelijke ordening & duurzaamheid klaar. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.