Nieuwe huur- en inkomensgrenzen voor 2012

15.12.2011

Nieuwe huur- en inkomensgrenzen voor 2012

De Kamer heeft de huur- en inkomensgrens voor 2012 vastgesteld. De inkomensgrens voor sociale huurwoningen gaat per 1 januari naar 34.085 euro (was € 33,614). De huurtoeslaggrens komt op 664,66 euro (was € 652,52). Voor de  inkomensgrens moeten die van de individuele leden van het huishouden worden opgeteld, maar het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

Corporaties dienen 90 procent van hun vrijkomende huurwoningen onder de huurtoeslaggrens toe te wijzen onder deze inkomensgrens om in aanmerking te komen voor staatssteun. Uit een toelichting van het ministerie blijkt dat  voor 90% norm ook tijdelijke verhuringen mogen worden meegerekend maar gebruiksvergoedingen niet.