Nieuwe huurberekening zet corporatiesector op zijn kop

07.11.12
Nieuwe huurberekening zet corporatiesector op zijn kop

Onderzoek van Atrivé wijst uit dat woningcorporaties in krimpgebieden tientallen procenten aan inkomsten zullen derven als gevolg van het regeerakkoord. Daarin staat dat het huidige puntenstelsel wordt vervangen door een maximale huur die 4,5 procent van de WOZ-waarde van de woningen is. In de stadsregio Amsterdam kunnen de huren juist nog flink stijgen, in de hoofdstad zelfs met gemiddeld 37 procent.

Corporaties in krimpgebieden komen volgens Atrivé in grote financiële problemen als zij de huurverlaging moeten doorvoeren die volgt uit het regeerakkoord. Daarin is opgenomen dat de huur maximaal 4,5% van de WOZ-waarde van de betreffende huurwoning mag zijn. Naast deze inkomstenderving krijgen alle woningcorporaties te maken met de verhuurdersheffing die volgens Atrivé kan oplopen tot 2 miljard in 2017 voor de gehele corporatiesector. Evenredig verdeeld komt dit neer op een bedrag van € 73,- per woning per maand, die corporaties aan het Rijk moeten afdragen in 2017.

De kaart geeft weer in welke gebieden de huren (rood) zullen dalen als het regeerakkoord naar de letter wordt uitgevoerd. Corporaties in krimpgebieden kunnen de verhuurdersheffing niet compenseren met een huurverhoging. Beide effecten bij elkaar geteld, kan volgens Atrivé leiden tot een inkomstendaling van meer dan 30 procent. Als de woningwaarde in krimpgebieden nog verder daalt, hetgeen niet uitgesloten is, wordt het financiële gat nóg groter. Atrivé: "Het zal duidelijk zijn dat dit in veel gevallen de financiële draagkracht van de betreffende corporaties ver te boven zal gaan."

In de stadsregio Amsterdam kunnen daarentegen de huren nog fors stijgen. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties heeft een berekening gemaakt voor Amsterdam op basis van de WOZ-waarden per stadsdeel. De uitkomst is dat de huren gemiddeld over de stad nog 37 procent kunnen stijgen ten opzichte van de huidige maximumhuren. In de gewilde stadsdelen kunnen de huren meer dan verdubbeld, met als uitschieter het centrum: 71 procent.  

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.