Nieuwe Leidraad Participatie

24.06.10

Nieuwe Leidraad Participatie

In 2001 verscheen de ‘Amsterdamse leidraad voor participatie bij wijkvernieuwing’. Daarvan is nu een grondig aangepaste update verschenen. Deze Leidraad Participatie is geschreven voor alle partijen die in Amsterdam betrokken zijn bij stedelijke vernieuwing en complexgewijze aanpak bij renovatie van complexen of sloop/nieuwbouwprojecten. De behoefte aan een leidraad komt volgens de initiatiefnemers voort uit het ingrijpende karakter van stedelijke vernieuwing en het gemeenschappelijke besef dat communicatie met en participatie door bewoners onmisbaar is om de vernieuwing te verwezenlijken. De Leidraad is bedoeld als houvast bij dit proces en als richtlijn om participatie door bewoners te stimuleren. De Leidraad is gemaakt in opdracht van het Amsterdamse Volkshuisvestingsoverleg (AVO).

In 2001 verscheen de ‘Amsterdamse leidraad voor participatie bij wijkvernieuwing’. Daarvan is nu een grondig aangepaste update verschenen. Deze Leidraad Participatie is geschreven voor alle partijen die in Amsterdam betrokken zijn bij stedelijke vernieuwing en complexgewijze aanpak bij renovatie van complexen of sloop/nieuwbouwprojecten. De behoefte aan een leidraad komt volgens de initiatiefnemers voort uit het ingrijpende karakter van stedelijke vernieuwing en het gemeenschappelijke besef dat communicatie met en participatie door bewoners onmisbaar is om de vernieuwing te verwezenlijken." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS