Nieuwe regels voor het delen van een woning

04.01.17
Nieuwe regels voor het delen van een woning
update 03-01-2017
In Amsterdam gelden vanaf 1 januari 2017 nieuwe regels voor het delen van een woning met meerdere mensen. Voortaan is altijd een vergunning vereist als een woning door meerdere mensen wordt bewoond, zolang deze geen huishouden vormen of sprake is van inwoning. Extra eisen aan de omvang van de woning zijn vervallen.
Amsterdam wil met het nieuwe beleid de regelgeving voor woningdelen verduidelijken en versoepelen. Uit een evaluatie van het indertijd door wethouder Ossel ontwikkelde beleid woningdelen bleek dat de bestaande regels onvoldoende duidelijk waren voor zowel huurders als verhuurders. Door het stellen van een minder voorwaarden wil Amsterdam ruimte bieden aan woningdelen.
Voortaan is altijd een vergunning vereist als een woning door meerdere mensen wordt bewoond, behalve als de bewoners een huishouden vormen of sprake is van inwoning. De manier waarop de woning wordt verhuurd, is hierbij niet van belang. De woongroep als vergunningvrije vorm van woningdelen is afgeschaft. Voor woongroepen die zich voor 1 januari 2017 hebben gemeld bij de gemeente verandert er niets. Zolang aan de oude voorwaarden voor woongroepen wordt voldaan, geldt voor de reeds gemelde woongroepen de vergunningplicht niet.
 
De vereiste vergunning is de vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimten. Voor het omzetten naar drie en vier onzelfstandige woonruimten gelden twee voorwaarden: er moet een gemeenschappelijke ruimte aanwezig te zijn en er moet worden voldaan aan de gestelde eisen voor geluidsisolatie. Voor het omzetten naar vijf of meer onzelfstandige woonruimten geldt een aantal aanvullende voorwaarden. Nieuw is bovendien dat voor alle woningen een vergunning kan worden aangevraagd, ook voor woningen onder de liberalisatiegrens.
 
De exacte voorwaarden staan HIER.
Zie ook: Minder regels voor woningdelen (NUL20, 23 april 2016)
In Amsterdam gelden vanaf 1 januari 2017 nieuwe regels voor het delen van een woning met meerdere mensen. Voortaan is altijd een vergunning vereist als een woning door meerdere mensen wordt bewoond, zolang deze geen huishouden vormen of sprake is van inwoning. Extra eisen aan de omvang van de woning zijn vervallen.
Amsterdam wil met het nieuwe beleid de regelgeving voor woningdelen verduidelijken en versoepelen." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS