NMa bekijkt erfpachtstelsel Amsterdam

21.02.2012

NMa bekijkt erfpachtstelsel Amsterdam

De CDA-gemeenteraadsfractie heeft de NMa gevraagd onderzoek te doen naar het Amsterdamse erfpachtstelsel. De gemeente bezit naar schatting 85 procent van alle bebouwde grond. Volgens het CDA maakt Amsterdam misbruik van haar dominante marktpositie. Burgers  hebben geen alternatief.  De gemeente wijzigt tijdens de looptijd van het contract eenzijdig de voorwaarden. Ook is er onvoldoende duidelijkheid over toekomstige canonverhogingen.

De mededingingsautoriteit oordeelde in het verleden dat erfpacht onderdeel is van de gemeentelijke publieke taak.  De nieuwe  klacht volgt op een aankondiging van wethouder van Poelgeest  van Grondzaken ook in de toekomst principieel vast te houden aan erfpacht. Wel wil de gemeente de communicatie over het stelsel verbeteren. Ook wordt de mogelijke afschaffing van langjarige afkoop bestudeerd.

Bron
NUL20