'Onafhankelijk toezicht verdient voorkeur'

27.03.13
'Onafhankelijk toezicht verdient voorkeur'
update

Het financieel toezicht op corporaties is beter gewaarborgd bij een onafhankelijke toezichthouder, vindt het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het is verrast en bezorgd over het voornemen van minister Blok om de financiële toezichttaken over te hevelen naar het ministerie. Het CFV krijgt bijval van Aedes.

"Al het toezicht op woningcorporaties ligt dan volledig bij BZK, samen met het volkshuisvestelijke beleid en de eindverantwoordelijkheid voor het borgstelsel. Maar bij een zelfstandige autoriteit is de onafhankelijkheid en professionaliteit beter gewaarborgd," vindt waarnemend CFV-directeur Daphne Braal. "Om dezelfde reden is het toezicht op banken ook bij een onafhankelijke toezichthouder onder gebracht. Wij geven daarom de voorkeur aan de oprichting van een Financiële Autoriteit woningcorporaties."

De saneringstaak van het CFV wordt niet overgeheveld. Braal beschouwt de sanering van corporaties juist als een wezenlijk onderdeel van het financiële toezicht en het daarbij behorende repertoire van interventies.

Brancheorganisatie Aedes is evenmin blij met de keuze van Blok."Het financieel toezicht op woningcorporaties moet onafhankelijk zijn, los staan van corporaties, maar ook van de minister. Dat is ook altijd de bedoeling geweest. Er zou een onafhankelijke Financiële Autoriteit Woningcorporaties voor komen met veel deskundigheid op financieel terrein. De commissie Hoekstra adviseerde dat ook. Het is mij een raadsel waarom minister Blok dat negeert en alle toezicht naar zich toe trekt," zo verklaart Aedes-voorzitter Marc Calon. Woningcorporaties zijn volgens hem niet tegen stevig financieel toezicht. "Vorig jaar presenteerde de sector zelf een voorstel voor verscherping van het in- en externe toezicht onder de naam 'Toezicht met Bite'. Uitgangspunten voor het extern toezicht daarin zijn scheiding van het volkshuisvestelijke toezicht (dat berust bij de minister) en het financieel toezicht, waarvoor een onafhankelijke Financiële Autoriteit in het leven geroepen zou worden. Er is altijd een natuurlijke spanning tussen bedrijfseconomische eisen en volkshuisvestelijke doelen. Het toezicht op die twee aspecten kan daarom het best in verschillende handen liggen. Daarnaast vraagt financieel toezicht om specifieke deskundigheid."

Calon vraagt zich ook af of de departementale toezichthouder zich voldoende vrij voelt om financiële effecten van kabinetsplannen scherp neer te zetten. Marien de Langen, bestuurder van Stadgenoot en voorzitter van De Vernieuwde Stad, ziet daarin ook een risico. "Toezicht door het departement maakt de minister kwetsbaar; de ruimte voor de minister nog iets te vinden van het toezicht wordt wel heel beperkt." De keuze voor staatstoezicht komt voor hem als een verrassing. "De afgelopen tijd zijn allerlei varianten voor onafhankelijk toezicht bekeken, maar ineens komt de minister met een andere oplossing. Het is nu aan de Kamer daarover te oordelen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.