"Onder drie kabinetten Rutte stegen de huurprijzen met 35 procent"

19.10.2020
Image
De Woonbond blaast de campagne 'Weg met de Wooncrisis' nieuw leven in, ongetwijfeld in het licht van de aanstaande verkiezingen. In een petitie gericht aan de ‘aankomende minister van Volkshuisvesting’ roepen de Woonbond en DeGoedeZaak op om paal en perk te stellen aan de gigantische huurprijzen in de vrije sector, om te zorgen voor meer betaalbare sociale huurwoningen door de verhuurderheffing te schrappen, en om middeninkomens toegang te geven tot betaalbare woonruimte door de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning te verhogen. In het AD wijst directeur Zeno Winkels er op dat de huurders de dupe zijn geworden van de opeenvolgende kabinetten Rutte. De woonlasten zijn voor huurders relatief veel meer gestegen dan voor kopers. Terwijl de 'woonquote' voor huurders in de periode 2009-2018 steeg van zo’n 34 procent naar ruim 38 procent, daalde die juist voor huiseigenaren. Belangrijkste reden daarvoor vormen de forse huurstijgingen in de periode tussen 2010 en 2019: bij sociale huur zo’n 26 procent en bij commerciële huur 44 procent. De Woonbond pleit ervoor het puntenstelsel ook voor de vrije huursector te laten gelden.

Trefwoorden