Onderzoek Stadsregio: woningtoewijzing via Woningnet verloopt goed

19.06.13
Onderzoek stadsregio: woningtoewijzing via Woningnet verloopt goed

WoningNet selecteert de juiste kandidaten voor een woning en bij een eventuele foutieve toewijzing wordt dit snel gecorrigeerd. Ook zijn er weinig klachten van woningzoekenden over de manier van woningtoewijzing, zo blijkt uit een onderzoek van de Stadsregio Amsterdam.
Om voor woningzoekenden te waarborgen dat het toewijzingsproces goed verloopt en gemeenten meer inzicht te geven in de uitvoeringspraktijk van woonruimteverdeling, heeft de Stadsregio uitgebreid onderzoek gedaan. Door middel van bronnenonderzoek, vragenlijsten, interviews, het testen van de toewijzingen met fictieve woningzoekenden en het inventariseren van de klachten bij de verschillende klachtencommissies is onderzocht hoe de woningtoewijzing verloopt.
De conclusie is dat het toewijzen van corporatiewoningen volgens afspraak gaat. De afgesproken volgorde is correct geprogrammeerd in WoningNet en uit de testen is gebleken dat de volgorde op de goede manier wordt bepaald, mits de juiste informatie is ingevoerd. Toetsing of de juiste kandidaat is geselecteerd, gebeurt op verschillende momenten in de toewijzing en fouten worden direct gecorrigeerd.
De weinige klachten die bij de klachtcommissies zijn ingediend over de woningtoewijzing, gaan vooral over urgentieverlening. In de toewijzing wordt onderscheid gemaakt tussen 'gewone woningzoekenden' die op basis van woonduur en inschrijfduur reageren en woningzoekenden met een zogenaamde voorrangsstatus. Zij hebben deze voorrangsstatus gekregen omdat ze bijvoorbeeld vanwege sloop/renovatie van hun woning of om medische redenen op korte termijn moeten verhuizen. In de toewijzing is getoetst of de woningtoewijzing voor beide categorieën woningzoekenden eerlijk verloopt.

De woningen waar het in de steekproef om ging, vallen onder de regels van het Convenant Woonruimteverdeling van de Stadsregio Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat de woningtoewijzing ook correct blijft verlopen, gaat de Stadsregio de komende tijd met de corporaties de aanbevelingen uit het onderzoek uitwerken. Zo zullen de corporaties één regionaal draaiboek woonruimteverdeling hanteren waarin de gemaakte afspraken zijn vertaald naar de uitvoering van het toewijzen van woningen. De corporaties en gemeenten zijn tevreden over de resultaten van de steekproef. Zij hebben zich voorgenomen deze steekproef elke vijf jaar te herhalen om zo de kwaliteit van de woningtoewijzing in de praktijk te waarborgen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.